Poprzednia

ⓘ Absorpcja technologii
                                     

ⓘ Absorpcja technologii

Absorpcja technologii – proces rozpoznania, przyjęcia, zaakceptowania, wprowadzenia oraz szerzenia określonej technologii w organizacji, uwzględniający kontekst strategiczny, organizacyjny, techniczny oraz środowiskowy.

Poziom absorpcji technologii zależy zarówno od czynników zewnętrznych egzogenicznych, jak i wewnętrznych enodgenicznych.

W tej pierwszej grupie znajdują się m.in.:

  • uwarunkowania prawne – w branżach mocno regulowanych bankowość, ubezpieczenia absorpcja innowacyjnych technologii może przebiegać inaczej, niż np. w branży e-commerce czy mediów elektronicznych;
  • ekonomiczno-społeczne – dostępność lub niedostępność osób w wieku produkcyjnym może powodować mniejsze lub większe zainteresowanie absorpcją określonych technologii np. z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych; to samo dotyczy kosztów pracy i kształtowania się poziomu wynagrodzeń;
  • dojrzałość technologii – większa dojrzałość technologii wyrażona np. stabilnością działania rozwiązań stworzonych z jej wykorzystaniem wpływa pozytywnie na jej poziom absorpcji.

Do grupy czynników wewnętrznych zaliczyć można np.:

  • otwarta kultura współdziałania – im jest ona bardziej popularna w danej organizacji, tym wyższy może być poziom absorpcji technologii;
  • strukturę wiekową pracowników organizacji generalnie: młodzi pracownicy najczęściej są w większym stopniu otwarci na innowacyjne technologie;
  • świadomość technologiczna pracowników w szczególności decydentów – im jest wyższa, tym wyższy może być poziom absorpcji.

W obecnym świecie zdolność absorpcji technologii stanie się kluczowym czynnikiem w walce konkurencyjnej i z tego względu nie może być rozpatrywana jako jednorazowe zdarzenie.