Poprzednia

ⓘ Owady Polski
                                     

ⓘ Owady Polski

Liczba gatunków owadów występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weiglego wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:

 • wymierania gatunków – na skutek antropogenicznego przekształcenia środowiska niektóre gatunki wymierają na terenie Polski mogą w przyszłości być reintrodukowane lub rekolonizować w sposób naturalny,
 • postępów badań,
 • pojawiania się nowych gatunków gatunki obce z innych regionów geograficznych przykładem jest stonka ziemniaczana.
                                     

1. Błonkoskrzydłe Hymenoptera

Liczba gatunków błonkoskrzydłych błonkówek występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków

                                     

2. Jętki Ephemeroptera

W Polsce stwierdzono 118 gatunków, w tym:

Ameletidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Metreletus balcanicus
 • Ameletus inopinatus

Skandynawkowate Ametropodidae

W Polsce stwierdzono tylko 1 gatunek:

 • Ametropus fragilis

Jęteczkowate Ephemerellidae

W Polsce występuje 6 gatunków, w tym:

 • Ephemerella mucronata
 • Serratella ignita – jętkówka karpacka
 • Torleya major

Jętkowate Ephemeridae

W Polsce 3 gatunki, w tym:

 • Ephemera danica – jętka duńska

Neoephemeridae

W Polsce stwierdzono 1 gatunek:

 • Neoephemera maxima

Nibochotkowate Caenidae

W Polsce 10 gatunków, w tym:

 • Caenis rivulorum
 • Caenis horaria
 • Caenis macrura
 • Caenis robusta
 • Caenis beskidensis
 • Caenis pseudorivulorum

Odródkowate Palingeniidae

W Polsce 1 gatunek:

 • Palingenia longicauda – odródka długoogoniasta

Ryboradkowate Polymitarcidae

W Polsce 1 gatunek:

 • Ephoron virgo – ryboradka dziewica

Szczątkówkowate Siphlonuridae

W Polsce nawet 4 gatunki, w tym:

 • Siphlonurus armatus
 • Siphlonurus aestivalis
 • Siphlonurus lacustris – szczątkówka przybrzeżna

Wyskórowate Potamanthidae

W Polsce tylko 1 gatunek:

 • Potamanthus luteus – wyskór złocisty
                                     

2.1. Jętki Ephemeroptera Ameletidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Metreletus balcanicus
 • Ameletus inopinatus
                                     

2.2. Jętki Ephemeroptera Jęteczkowate Ephemerellidae

W Polsce występuje 6 gatunków, w tym:

 • Ephemerella mucronata
 • Serratella ignita – jętkówka karpacka
 • Torleya major
                                     

2.3. Jętki Ephemeroptera Jętkowate Ephemeridae

W Polsce 3 gatunki, w tym:

 • Ephemera danica – jętka duńska
                                     

2.4. Jętki Ephemeroptera Kłomałkowate, zmarwlocikowate Heptageniidae

W Polsce występują ponad 33 gatunki, w tym:

 • Rithrogena tatrica
 • Rithrogena semicolorata
 • Ecdyonurus insignis
 • Ecdyonurus quadrilineatus
 • Rithrogena loyolaea
 • Ecdyonurus carpathicus
 • Heptagenia coerulans
 • Epeorus sylvicola
 • Ecdyonurus starmachi
 • Heptagenia sulphurea – zmarwlocik żółtawy
 • Rithrogena germanica
 • Heptagenia longicauda
 • Electrogena lateralis
 • Ecdyonurus venosus
 • Rithrogena circumtatrica
 • Ecdyonurus torrentis
 • Ecdyonurus subalpinus
 • Epeorus assimilis
 • Ecdyonurus dispar
 • Ecdyonurus submontanus
 • Rithrogena puytoraci
 • Rithrogena carpatoalpina
 • Rithrogena iridina
                                     

2.5. Jętki Ephemeroptera Murzyłkowate Baetidae

W Polsce 37 gatunków, w tym:

 • Alainites muticus
 • Centroptilum pulchrum
 • Cloeon dipterum – murzyłka dwuskrzydła
 • Pseudocloeon hyalopterum
 • Baetis melalonyx
 • Baetis gracilis
 • Cloeon cognatum
 • Baetis digitatus
 • Baetis alpinus
 • Baetis lutheri
 • Baetis vernus
 • Baetis scambus
 • Baetis sinaicus
 • Centroptilum nanum
 • Baetis rhodani
 • Baetis macani
 • Procloeon pennulatum
 • Procloeon nemorale
 • Baetis muticus
 • Centroptilum parapulchrum
 • Nigrobaetis niger
 • Baetis fuscatus
 • Baetis buceratus
 • Centroptilum luteolum
 • Baetopus tenellus
                                     

2.6. Jętki Ephemeroptera Neoephemeridae

W Polsce stwierdzono 1 gatunek:

 • Neoephemera maxima
                                     

2.7. Jętki Ephemeroptera Nibochotkowate Caenidae

W Polsce 10 gatunków, w tym:

 • Caenis rivulorum
 • Caenis horaria
 • Caenis macrura
 • Caenis robusta
 • Caenis beskidensis
 • Caenis pseudorivulorum
                                     

2.8. Jętki Ephemeroptera Nieszczeblowate Oligoneuriidae

W Polsce występuje 5 gatunków, w tym:

 • Oligoneuriella pallida
 • Oligoneuriella polonica
 • Oligoneuriella rhenana – nieszczebla prądówka
 • Oligoneuriella mikulskii - nieszczebla mikulskiego
                                     

2.9. Jętki Ephemeroptera Odródkowate Palingeniidae

W Polsce 1 gatunek:

 • Palingenia longicauda – odródka długoogoniasta
                                     

2.10. Jętki Ephemeroptera Ryboradkowate Polymitarcidae

W Polsce 1 gatunek:

 • Ephoron virgo – ryboradka dziewica
                                     

2.11. Jętki Ephemeroptera Szczątkówkowate Siphlonuridae

W Polsce nawet 4 gatunki, w tym:

 • Siphlonurus armatus
 • Siphlonurus aestivalis
 • Siphlonurus lacustris – szczątkówka przybrzeżna
                                     

2.12. Jętki Ephemeroptera Sześcielowate Leptophlebiidae

W Polsce prawie 10 gatunków, w tym:

 • Paraleptophlebia werneri
 • Habrophlebia lauta – zabiela górska
 • Habrophlebia fusca
 • Paraleptophlebia submarginata
 • Leptophlebia marginata
 • Habroleptoides confusa
                                     

2.13. Jętki Ephemeroptera Wyskórowate Potamanthidae

W Polsce tylko 1 gatunek:

 • Potamanthus luteus – wyskór złocisty
                                     

3. Pchły Siphonaptera

W Polsce 71 gatunków, w tym:

 • Megabothris turbidus
 • Ceratophyllus columbae
 • Paraceras melis
 • Ceratophyllus enefdeae
 • Ceratophyllus rossittensis
 • Megabothris walkeri – pchła karczownika
 • Ceratophyllus farreni
 • Malareus penicilliger
 • Ceratophyllus borealis
 • Ceratophyllus hirundinid
 • Malareus arvicolae
 • Ceratophyllus rusticus
 • Ceratophyllus styx
 • Monopsyllus sciurorum – pchła wiewiórek
 • Nosopsyllus paganus
 • Dasypsyllus gallinulae
 • Megabothris rectangulatus
 • Ceratophyllus glaphyrus
 • Nosopsyllus fasciatus – pchła szczurza
 • Ceratophyllus garei
 • Ceratophyllus gallinae – pchła ptasia
 • Tarsopsylla octodecimdentata
 • Ceratophyllus fringillae
 • Ceratophyllidae
 • Paleopsylla soricis
 • Doratopsylla dasycnema
 • Ctenophthalmus agyrtes
 • Ctenophthalmus congener
 • Paleopsylla steini
 • Ctenophthalmus obtusus
 • kretówkowate Hystrichopsyllidae
 • Typhloceras poppei
 • Rhadinopsylla integella
 • Rhadinopsylla pentacantha
 • Paleopsylla kohauti
 • Ctenophthalmus assimilis
 • Hystrichopsylla orientalis
 • Ctenophthalmus solutus
 • Hystrichopsylla talpae – pchła krecia
 • Rhadinopsylla pitymydis
 • Atyphloceras nuperum palinum
 • Ctenophthalmus orientalis
 • Paleopsylla similis
 • Ctenophthalmus uncinatus
 • Ctenophthalmus bisoctodentatus
 • Ischnopsyllus intermedius
 • Ischnopsyllus octactenus
 • Ischnopsyllus elongatus
 • Ischnopsyllus hexactenus
 • Ischnopsyllidae
 • Nycteridopsylla longiceps
 • Ischnopsyllus simplex
 • Ischnopsyllus variabilis
 • Nycteridopsylla pentacnema
 • Nycteridopsylla eusarca
 • Ischnopsyllus obscurus
 • Leptopsyllidae
 • Peromyscopsylla sylvatica
 • Amphipsylla rossica
 • Peromyscopsylla bidentata
 • Leptopsyllus segnis – pchła mysia
 • Spinopsyllus cuniculi – pchła królicza
 • pchłowate Pulicidae
 • Pulex irritans – pchła ludzka
 • Ctenocephalides canis – pchła psia
 • Archaeopsylla erinacei – pchła jeża
 • Ctenocephalides felis – pchła kocia
 • Xenopsylla cheopis – pchła dżumowa
 • Chaetopsylla matina
 • Chaetopsylla globiceps
 • Chaetopsylla trichosa
 • Vermipsyllidae


                                     

4. Prostoskrzydłe Orthoptera

Do fauny Polski zaliczono 82 gatunki owadów prostoskrzydłych Orthoptera ze 105 wykazywanych z terenu kraju. W poniższym wykazie nie uwzględniono ponad 20 gatunków błędnie wykazanych z Polski lub zawleczonych okazjonalnie. Systematyka przyjęta za Orthoptera Species File i checklistą Żurawlewa na Biodiversity Map, przy czym taksony uszeregowane są alfabetycznie.

                                     

4.1. Prostoskrzydłe Orthoptera Mrowiszczakowate Myrmecophilidae

W Polsce tylko 1 gatunek:

 • Myrmecophilus acervorum – mrowiszczak mrówkomirek
                                     

4.2. Prostoskrzydłe Orthoptera Pasikonikowate Tettigoniidae

W Polsce występuje 13 gatunków:

 • Platycleis grisea – podłatczyn szary
 • montana – podłatczyn stepowy
 • Bicolorana bicolor – podłatczyn dwubarwny
 • Gampsocleis glabra – stepówka nadnidziańska
 • Isophya camptoxypha – zrówieńka karpacka
 • Polysarcus denticauda – grubosz bezskrzydły
 • Platycleis albopunctata – podłatczyn białoplamy
 • Isophya pyrenaea
 • Cyrtaspis scutata – niećwierk puklerzówka
 • Roeseliana roeselii – podłatczyn Roesela
 • Meconema meridionale – nadrzewek południowy
 • Tettigonia caudata – pasikonik długopokładełkowy
 • Pholidoptera griseoaptera – podkrzewin szary
 • Isophya stysi syn. I. modestor stysi – zrówieńka bieszczadzka
 • Metrioptera brachyptera – podłatczyn krótkoskrzydły
 • Poecilimon ukrainicus – pstrokaczek ukraiński
 • Leptophyes punctatissima – wątlik charłaj
 • Phaneroptera falcata – długoskrzydlak sierposz
 • Tettigonia cantans – pasikonik śpiewający
 • Decticus verrucivorus – łatczyn brodawnik
 • Meconema thallasinum – nadrzewek długoskrzydły
 • ephippiger – siodlarka stepowa
 • Barbitistes constrictus – opaślik sosnowiec
 • Isophya posthumoidalis – zrówieńka wschodniokarpacka
 • Conocephalus fuscus – miecznik ciemny
 • Isophya pienensis – zrówieńka pienińska
 • Pholidoptera aptera – podkrzewin bezskrzydły
 • Conocephalus dorsalis – miecznik łąkowy
 • Leptophyes albovittata – wątlik prążkowany
 • Isophya kraussi – zrówieńka Kraussa
 • Tettigonia viridissima – pasikonik zielony


                                     

4.3. Prostoskrzydłe Orthoptera Śpieszkowate Rhaphidophoridae

W Polsce tylko 1 gatunek:

 • Diestrammena asynamora – śpieszek cieplarniany
                                     

4.4. Prostoskrzydłe Orthoptera Turkuciowate Gryllotalpidae

W Polsce tylko 1 gatunek:

 • gryllotalpa – turkuć podjadek
                                     

4.5. Prostoskrzydłe Orthoptera Szarańczowate Acrididae

W Polsce stwierdzono 35 gatunków:

 • Calliptamus italicus – nadobnik włoski
 • Arcyptera microptera – napierśnica krótkoskrzydła
 • Capraiuscola ebneri – mirka bieszczadzka
 • Capraiuscola ebneri carpathica
 • Bryodemella tuberculatum – brodawnica brodawkowana
 • Aiolopus thalassinus – sinica nadbrzeżna
 • Chorthippus albomarginatus – konik wszędobylski
 • Chorthippus biguttulus – konik pospolity
 • Gomphocerippus rufus – mułek buławkowaty
 • Chorthippus eisentrauti – konik pieniński
 • Euthystira brachyptera – złotawiec krótkoskrzydły
 • Locusta migratoria
 • Chorthippus mollis – konik sucholubny
 • Chrysochraon dispar – złotawek nieparek
 • Chorthippus pullus – konik ciemny
 • Locusta migratoria – szarańcza wędrowna
 • Chorthippus apricarius – konik ciepluszek
 • Locusta migratoria rossica
 • Chorthippus brunneus – konik brunatny
 • Chorthippus dorsatus – konik osiodłany
 • Chorthippus vagans – konik leśny
 • Sphingonotus caerulans – przewężek błękitny, przewężek niebieskawy
 • Psophus stridulus – trajkotka czerwona
 • Pseudochorthippus parallelus – konik wąsacz
 • Myrmeleotettix maculatus – pałkowiak plamisty
 • Podisma pedestris – bezskrzydlak pieszy
 • Omocestus haemorrhoidalis – skoczek szary
 • Stethophyma grossum – napierśnik torfowiskowy
 • Omocestus viridulus – skoczek zielony
 • Stenobothrus nigromaculatus – dołczan czarnoplamy
 • Stenobothrus lineatus – dołczan wysmukły
 • Omocestus rufipes – skoczek zmienny
 • Oedipoda caerulescens – siwoszek błękitny
 • Stenobothrus stigmaticus – dołczan deresz
 • Stauroderus scalaris – kózka ciemnoskrzydła
 • Mecostethus parapleurus – naboczeń bagienny
 • Pseudochorthippus montanus – konik długopokładełkowy
 • Miramella alpina – mirka alpejska


                                     

4.6. Prostoskrzydłe Orthoptera Skakunowate Tetrigidae

W Polsce stwierdzono 7 gatunków:

 • Tetrix ceperoi jarockii
 • Tetrix subulata – skakun szydłówka
 • Tetrix bipunctata – skakun dwuplamek
 • Tetrix tuerki wagai – skakun Wagi
 • Tetrix tenuicornis – skakun cienkoczułki
 • Tetrix fuliginosa – skakun boreoalpejski
 • Tetrix undulata – skakun fałdowany
                                     

5. Przerzutki Archeognatha

W Polsce stwierdzono 5 gatunków, w tym:

 • Machilis hessei
 • Lepismachilis y-signata
 • Dilta hibernica
 • Machilidae
 • Petrobius brevistylus
 • Lepismachilis notata
 • Trigonophthalmus alternatus
                                     

6. Psotniki, gryzki Psocoptera

W Polsce występuje około 70 gatunków, w tym:

 • Caecilius flavidus
 • Kolbia quisquiliarum
 • Caeciliidae
 • Enderleinella obsoleta
 • Caecilius burmeisteri
 • Caecilius piceus
 • Caecilius despaxi
 • Caecilius gynapterus
 • Caecilius atricornis
 • Caecilius fuscopterus
 • Cuneopalpus cyanops
 • Elipsocus abietis
 • Elipsocus hyalinus
 • Pseudopsocus fusciceps
 • Pseudopsocus rostocki
 • Elipsocidae
 • Reuterella helvimacula
 • Elipsocus westwoodi
 • Pseudopsocus meridionalis
 • Epipsocidae
 • Epipsocus lucifugus
 • Lachesillia livida
 • Lachesillia pedicularia
 • Lachesillidae
 • Lachesillia quercus
 • Lachesillia bernardi
 • Liposcelidae
 • Liposcelis decolor – psotnik kołatek
 • Mesopsocus immunis
 • Mesopsocus laticeps
 • Mesopsocidae
 • Mesopsocus unipunctatus
 • Peripscocus phaeopterus
 • Ectopscocus briggsi
 • Peripscocus parvulus
 • Peripsocidae
 • Peripscocus subfasciatus
 • Peripscocus alboguttatus
 • Philotarsidae
 • Philotarsus picicornis
 • Philotarsus parviceps
 • Psyllipsocus ramburi
 • Psyllipsocidae
 • Metylophorus nebulosus
 • Psococerastis gibbosa
 • Psocidae
 • Euclismia conspurcata
 • Amphigerontia contaminata
 • Trichadenotectum majus
 • Hyalopsocus contrarius
 • Copostigma morio
 • Loensia variegata
 • Oreopsocus montanus
 • Loensia fasciata
 • Amphigerontia bifasciata
 • Euclismia quadrimaculata
 • Psocus bipunctatus
 • Loensia pearmani
 • Trichadenotectum sexpunctatum
 • Amphigerontia intermedia
 • Psoculus neglectus
 • Psoculidae
 • Stenopsocus immaculatus
 • Stenopsocus stigmaticus
 • Graphopsocus cruciatus
 • Stenopsocus lachlani
 • Stenopsocidae
 • Trichopsocus acuminatus
 • Trichopsocus dalii
 • Trichopsocidae
 • Lepinotus reticulatus
 • Lepinotus patruclis
 • Trogiidae
 • Myopsocnema annulata
 • Trogium pulsatorium – pstonik zakamarnik
 • Cerobasis questifalica
 • Lepinotus quadrispinosus
 • Lepinotus inquilinus
                                     

7. Rybiki Zygentoma

W Polsce stwierdzono 3 gatunki z 2 rodzin:

 • rybikowate Lepismatidae
 • Lepisma saccharina – rybik cukrowy
 • Thermobia domestica – rybik piekarniczy
 • Nicoletia phytophila
 • Nicoletiidae
                                     

8. Sieciarki Neuroptera

Sieciarki Neuroptera s. str. zwane też siatkoskrzydłymi Neuroptera s. l. lub sieciarkami właściwymi znane są też pod nazwą Planipennia. Do 2007 roku z Polski wykazano 86 gatunków z 7 rodzin:

                                     

8.1. Sieciarki Neuroptera Bielotkowate Coniopterygidae

 • Helicoconis lutea
 • Coniopteryx pygmaea
 • Parasemidalis fuscipennis
 • Semidalis aleyrodiformis
 • Coniopteryx tineiformis
 • Coniopteryx lentiae
 • Coniopteryx esbempeterseni
 • Conwentzia pineticola
 • Coniopteryx borealis
 • Conwentzia psociformis
 • Aleuropteryx loewii
 • Coniopteryx haematica
                                     

8.2. Sieciarki Neuroptera Mrówkolwowate Myrmeleontidae – 8 gatunków

 • Myrmeleon bore – mrówkolew wydmowy
 • Acanthaclisis occitanica – pazurecznik wielki
 • Myrmeleon inconspicuus – mrówkolew południowy
 • Creoleon plumbeus
 • Dendroleon pantherinus – mrówkolew drzewny
 • Myrmeleon formicarius – mrówkolew pospolity
 • Euroleon nostras
 • Distoleon tetragrammicus
                                     

8.3. Sieciarki Neuroptera Złotookowate Chrysopidae

 • Chrysopa phyllochroma
 • Dichochrysa abdominalis
 • Dichochrysa prasina
 • Chrysopa abbreviata
 • Chrysopa commata
 • Chrysopa perla
 • Chrysopa pallens
 • Nineta flava
 • Hypochrysa elegans
 • Chrysopa dasyptera
 • Chrysopa formosa
 • Chrysopa dorsalis
 • Chrysopa hummeli
 • Nineta vittata
 • Nothochrysa fulviceps
 • Peyerimhoffina gracilis
 • Dichochrysa ventralis
 • Cunctochrysa albolineata
 • Chrysoperla carnea s. l.
 • Nineta pallida
 • Nineta inpunctata
 • Chrysopa nigricostata
 • Dichochrysa flavifrons
 • Chrysoperla lucasina
 • Nothochrysa capitata
 • Chrysopa viridana
 • Chrysotropia ciliata
                                     

8.4. Sieciarki Neuroptera Życiorkowate Hemerobiidae

 • Hemerobius atrifrons
 • Wesmaelius nervosus
 • Wesmaelius ravus
 • Micromus lanosus
 • Micromus paganus
 • Hemerobius simulans
 • Hemerobius nitidulus
 • Sympherobius pellucidus
 • Sympherobius fuscescens
 • Sympherobius klapaleki
 • Wesmaelius subnebulosus
 • Hemerobius stigma
 • Sympherobius pygmaeus
 • Hemerobius perelegans
 • Hemerobius marginatus
 • Wesmaelius quadrifasciatus
 • Drepanepteryx algida
 • Hemerobius lutescens
 • Sympherobius elegans
 • Megalomus tortricoides
 • Hemerobius humulinus
 • Micromus angulatus
 • Hemerobius contumax
 • Hemerobius micans
 • Micromus variegatus
 • Wesmaelius concinnus
 • Psectra diptera
 • Hemerobius handschini
 • Hemerobius fenestratus
 • Wesmaelius mortoni
 • Drepanepteryx phalaenoides
 • Megalomus hirtus
 • Hemerobius pini – życiorek brązowy
 • Wesmaelius malladai
                                     

9. Skorki Dermaptera

Skorki Dermaptera są reprezentowane w Polsce przez 6 gatunków

 • skorkowate Forficulidae
 • Forficula auricularia – skorek pospolity
 • Apterygida media
 • Chelidurella acanthopygia – kikutniczka pospolita
 • Anechura bipunctata
 • obcężnicowate Labiduridae
 • Labidura riparia – obcążnica nadbrzeżna
 • Labia minor – kleszczanka
 • kleszczankowate Labiidae
                                     

10. Wachlarzoskrzydłe Strepsiptera

W Polsce stwierdzono 8 gatunków.

 • Halictophagus agalliae
 • Halictophagidae
 • Elenchidae
 • Elenchus tenuicornis
 • Halictoxenos tumulorum
 • Halictoxenos spencei
 • Paraxenos sphecidarum
 • Stylops melittae
 • Pseudoxenos heydenii
 • pleszczykowate Stylopidae
 • Xenos vesparum
 • Xenidae
                                     

11. Ważki Odonata

W odonatofaunie Polski stwierdzono występowanie 75 gatunków, w tym 2 gatunki Coenagrion mercuriale i Gomphus pulchellus zostały błędnie wykazane w starej literaturze, choć ich wystąpienie w Polsce uważa się za możliwe.

 • gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes
 • gadziogłówkowate Gomphidae
 • smaglec mniejszy Onychogomphus forcipatus
 • trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 • gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
 • husarz władca Anax imperator
 • żagnica torfowcowa Aeshna subarctica
 • żagnica torfowa Aeshna juncea
 • żagnica jesienna Aeshna mixta
 • husarz wędrowny Hemianax ephippiger
 • żagnica ruda Aeshna isosceles
 • żagniczka zwyczajna Brachytron pratense
 • żagnica zielona Aeshna viridis
 • żagnica północna Aeshna caerulea
 • żagnica południowa Aeshna affinis
 • żagnicowate Aeshnidae
 • husarz mniejszy Anax parthenope
 • żagnica wielka Aeshna grandis
 • żagnica sina Aeshna cyanea
 • szklarnik leśny Cordulegaster boltoni
 • szklarnikowate Cordulegastridae
 • szklarnik górski Cordulegaster bidentatus
 • szklarkowate Corduliidae
 • miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
 • przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
 • szklarka zielona Cordulia aenea
 • miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
 • miedziopierś górska Somatochlora alpestris
 • miedziopierś północna Somatochlora arctica
 • szablak szkocki czarny Sympetrum danae
 • zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
 • lecicha mała Orthetrum coerulescens
 • szablak podobny późny Sympetrum striolatum
 • lecicha południowa Orthetrum brunneum
 • ważkowate Libellulidae
 • ważka płaskobrzucha Libellula depressa
 • zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
 • szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 • lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
 • zalotka torfowcowa wątpliwa Leucorrhinia dubia
 • lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 • zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
 • szablak wędrowny wiosenny Sympetrum fonscolombei
 • szablak żółty Sympetrum flaveolum
 • szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum
 • ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
 • szablak przepasanygórski Sympetrum pedemontanum
 • szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 • szafranka czerwona Crocothemis erythraea
 • szablak południowy Sympetrum meridionale
 • zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 • ważka żółta ruda Libellula fulva
 • świteziankowate Calopterygidae
 • świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
 • świtezianka dziewica Calopteryx virgo
 • pióronogowate Platycnemididae
 • pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
 • pałątka wielkoplama Lestes macrostigma
 • pałątkowate Lestidae
 • pałątka zielona Lestes viridis
 • straszka pospolita Sympecma fusca
 • pałątka mała Lestes virens
 • pałątka południowa Lestes barbarus
 • straszka północna syberyjska Sympecma paedisca
 • pałątka niebieskooka podobna Lestes dryas
 • pałątka pospolita Lestes sponsa
 • łątka dzieweczka Coenagrion puella
 • oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
 • łątkowate Coenagrionidae
 • łątka wczesna Coenagrion pulchellum
 • łątka jeziorna Erythromma lindenii
 • tężnica mała Ischnura pumilio
 • łątka wiosenna Coenagrion lunulatum
 • łątka ozdobna Coenagrion ornatum
 • nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
 • łątka zalotna Coenagrion scitulum
 • łątka stawowa Coenagrion hastulatum
 • tężnica wytworna Ischnura elegans
 • łątka zielona Coenagrion armatum
 • łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
 • oczobarwnica większa Erythromma najas
 • iglica mała Nehalennia speciosa
                                     

12. Wciornastki Thysanoptera

W Polsce stwierdzono 226 gatunków, w tym:

Dziewięciorkowate Aelothripidae

 • Aeolothrips ericae
 • Aeolothrips versicolor
 • Aeolothrips intermedius
 • Aeolothrips vittatus
 • Aeolothrips albicinctus
 • Aeolothrips melaleucus
 • Aeolothrips fasciatus

Melanthripidae

 • Melanthrips fuscus
 • Melanthrips pallidior
 • Ankothrips niezabitowskii
                                     

13. Widelnice Plecoptera

W Polsce stwierdzono 113 gatunków z 7 rodzin, w tym:

Kusoszczetkowate Taeniopterygidae

 • Taeniopteryx kuehtreiberi
 • Taeniopteryx auberti
 • Rhabdiopteryx neglecta
 • Rhabdiopteryx acuminata

Szczetnicowate Chloroperlidae

 • Xanthoperla apicalis
 • Siphonoperla torrentium
 • Chloroperla tripunctata

Widelinicowate Perlidae

 • Perla burmeisteriana
 • Perla bipunctata – widelnica dwukropka
 • Diura bicaudata
 • Perla marginata – widelnica paskowana
 • Dinocras megacephala
 • Dinocras cephalotes

Widłogonowate Perlodidae

 • Isoperla grammatica
 • Arcynopteryx compacta
 • Perlodes microcephala
 • Isoperla oxylepis
                                     

13.1. Widelnice Plecoptera Kusoszczetkowate Taeniopterygidae

 • Taeniopteryx kuehtreiberi
 • Taeniopteryx auberti
 • Rhabdiopteryx neglecta
 • Rhabdiopteryx acuminata
                                     

13.2. Widelnice Plecoptera Nieszczetowate Nemouridae

 • Protonemura risi
 • Nemoura dubitans
 • Protonemura auberti
 • Amphinemura sulcicollis
 • Nemurella picteti
 • Nemoura flexuosa
 • Nemoura avicularis
 • Amphinemura standfussi
 • Amphinemura triangularis
 • Nemoura mortoni
 • Protonemura praecox
 • Amphinemura borealis
 • Protonemura intricata
 • Nemoura cambrica
 • Nemoura cinerea – nieszczeta żółtonoga
                                     

13.3. Widelnice Plecoptera Sfałdkowate Leuctridae

 • Leuctra inermis
 • Leuctra hippopus
 • Leuctra mortoni
 • Leuctra pseudosignifera
 • Leuctra quadrimaculata
 • Leuctra major
 • Leuctra fusca
 • Leuctra armata
 • Leuctra nigra
 • Leuctra digitata
 • Leuctra prima
 • Leuctra handlirschi
                                     

13.4. Widelnice Plecoptera Szczetnicowate Chloroperlidae

 • Xanthoperla apicalis
 • Siphonoperla torrentium
 • Chloroperla tripunctata
                                     

13.5. Widelnice Plecoptera Widelinicowate Perlidae

 • Perla burmeisteriana
 • Perla bipunctata – widelnica dwukropka
 • Diura bicaudata
 • Perla marginata – widelnica paskowana
 • Dinocras megacephala
 • Dinocras cephalotes
                                     

13.6. Widelnice Plecoptera Widłogonowate Perlodidae

 • Isoperla grammatica
 • Arcynopteryx compacta
 • Perlodes microcephala
 • Isoperla oxylepis
                                     

14. Wielbłądki Raphidioptera

Rząd Raphidioptera jest reprezentowany na obszarze Polski przez 10 gatunków:

 • Inocellia crassicornis
 • Inocelliidae
 • Raphidia ulrikae
 • Raphidia ophiopsis
 • Atlantoraphidia maculicollis
 • Phaeostigma notata – wielbłądka pospolita
 • Puncha ratzeburgi
 • Subilla confinis
 • xanthostigma
 • wielbłądkowate Raphidiidae
 • Dichrostigma flavipes – wielbłądka żółtonoga
 • Phaeostigma major
                                     

15. Wojsiłki Mecoptera

W Polsce występuje 10 gatunków:

 • Bittacus hageni
 • bugarowate Bittacidae
 • Bittacus italicus
 • Boreus westwoodi
 • pośnieżkowate Boreidae
 • Boreus hyemalis – pośnieżek zimowy
 • Aulops alpina
 • Panorpa cognata
 • Panorpa germanica
 • Panorpa vulgaris
 • wojsiłkowate Panorpidae
 • wojsiłka pospolita – Panorpa communis
 • Panorpa hybrida
                                     

16. Wszy i wszoły Phthiraptera

W Polsce blisko 400 gatunków.

Laemobothriidae

 • Laemobothrion vulturis
 • Laemobothrion tinnunculi
 • Laemobothrion maximum

Ricinidae

 • Ricinus elongatus
 • Ricinus dolichocephalus
 • Ricinus major
 • Ricinus fringillae
 • Ricinus rubeculae

Bovicolidae

 • Cervicola meyeri
 • Bovicola sedecimdecembrii
 • Bovicola bovis
 • Werneckiella equi
 • Bovicola caprae

Meinertzhageniellidae

 • Falcolipeurus quadripustulatus
 • Falcolipeurus sulcifrons

Haematopinidae

 • Haematopinus eurysternus – wesz bydlęca
 • Haematopinus suis – wesz świńska
 • Haematopinus apri
 • Haematopinus asini – wesz końska

Hoplopleuridae

 • Hoplopleura acanthopus
 • Hoplopleura edentula
 • Hoplopleura affinis
 • Hoplopleura longula
 • Schizophthirus dyromydis
 • Hoplopleura captiosa

Linognathidae

 • Linognathus vituli
 • Solenopotes capillatus
 • Linognathus setosus – wesz psia
 • Solenopotes capreoli

Wszy słoniowe Rhynchophthirina

W Polsce stwierdzono tylko jeden gatunek: Haematomyzus elephantis z rodziny Haematomyzidae.

                                     

16.1. Wszy i wszoły Phthiraptera Laemobothriidae

 • Laemobothrion vulturis
 • Laemobothrion tinnunculi
 • Laemobothrion maximum
                                     

16.2. Wszy i wszoły Phthiraptera Ricinidae

 • Ricinus elongatus
 • Ricinus dolichocephalus
 • Ricinus major
 • Ricinus fringillae
 • Ricinus rubeculae
                                     

16.3. Wszy i wszoły Phthiraptera Bovicolidae

 • Cervicola meyeri
 • Bovicola sedecimdecembrii
 • Bovicola bovis
 • Werneckiella equi
 • Bovicola caprae
                                     

16.4. Wszy i wszoły Phthiraptera Degeeriellidae

 • Kelerinirums regalis
 • Kelerinirums nisus
 • Kelerinirums phlyctopygus
 • Lagopoecus lyrurus
 • Kelerinirums rufus
 • Degeeriella discocephala
 • Kelerinirums fulvus
 • Kelerinirums fuscus
 • Upupicola upupae
 • Lagopoecus colchicus
 • Lagopoecus pallidovittatus
 • Picicola candidus
                                     

16.5. Wszy i wszoły Phthiraptera Estchipteridae

 • Aquanirmus colymbinus
 • Fulicofulla lurida
 • Carduiceps scalaris
 • Craspedonirmus colymbinus
 • Neophilopterus incompletus
 • Carduiceps zonarius
 • Neophilopterus tricolor
 • Anaticola anseris
 • Columbicola columbae – gołębniak gołębi
 • Estchiopterum gruis
 • Fulicofulla stammeri
 • Anatoecus icterodes
 • Anatoecus dentatus
 • Aquanirmus emersoni
 • Ardeicola goisagi
 • Anatoecus cygni
 • Carduiceps meinertzhageni
 • Ibidoecus plataleae
 • Ardeicola ciconiae
 • Ardeicola stellaris
 • Carduiceps cingulatus
 • Columbicola claviformis
 • Carduiceps complexivus
 • Anaticola crassicornis
 • Ardeicola maculatus
                                     

16.6. Wszy i wszoły Phthiraptera Goniodidae

 • Campanulotes bidentatus
 • Gonocephalus colchici
 • Goniocotes simillimus
 • Goniocotes maculatus
 • Coloceras damicornis
 • Goniodes pavonis
 • Gonocephalus tetraonis
 • Solenodes dispar
 • Goniocotes chrysocephalus
 • Stenocrotaphus gigas
 • Gonocephalus bituberculatus
 • Goniocotes gallinae
 • Chelopistes meleagridis
 • Gonocephalus lagopi
                                     

16.7. Wszy i wszoły Phthiraptera Lipeuridae

 • Reticulipeurus mesopelios
 • Lipeurus maculosus
 • Rhynonirmus medius
 • Rhynonirmus scolopacis
 • Cuclotogaster heterographus
 • Rhynonirmus helvolus
 • Cuclotogaster heterogrammicus
 • Cuclotogaster cinereus
 • Otilipeurus antilogus
 • Reticulipeurus tetraonis
 • Lipeurus caponis
                                     

16.8. Wszy i wszoły Phthiraptera Meinertzhageniellidae

 • Falcolipeurus quadripustulatus
 • Falcolipeurus sulcifrons
                                     

16.9. Wszy i wszoły Phthiraptera Haematopinidae

 • Haematopinus eurysternus – wesz bydlęca
 • Haematopinus suis – wesz świńska
 • Haematopinus apri
 • Haematopinus asini – wesz końska
                                     

16.10. Wszy i wszoły Phthiraptera Hoplopleuridae

 • Hoplopleura acanthopus
 • Hoplopleura edentula
 • Hoplopleura affinis
 • Hoplopleura longula
 • Schizophthirus dyromydis
 • Hoplopleura captiosa
                                     

16.11. Wszy i wszoły Phthiraptera Linognathidae

 • Linognathus vituli
 • Solenopotes capillatus
 • Linognathus setosus – wesz psia
 • Solenopotes capreoli
                                     

16.12. Wszy i wszoły Phthiraptera Polyplacidae

 • Neohaematopinus schizodactylus
 • Polyplax serrata – wesz mysia
 • Polyplax spinulosa – wesz szczurza
 • Polyplax reclinata
 • Haemodipsus lyriocephalus – wesz zajęcza
 • Polyplax hannswrangeli
 • Polyplax gracilis
 • Haemodipsus setoni
 • Haemodipsus ventricosus – wesz królicza
                                     

16.13. Wszy i wszoły Phthiraptera Wszy słoniowe Rhynchophthirina

W Polsce stwierdzono tylko jeden gatunek: Haematomyzus elephantis z rodziny Haematomyzidae.