Poprzednia

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
                                     

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim – placówka edukacyjna działająca od 1 października 1946 r. Obecnie mieści się w niej liceum ogólnokształcące.

                                     

1.1. Historia Lata 40 i 50 XX w.

W 1945 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim. Działania komitetu zaowocowały otwarciem Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim przy obecnej ul. Warszawskiej. Pierwszym dyrektorem został Aleksy Chmielewski.

Jesienią 1947 roku szkołę odwiedzili ówczesny premier Edward Osóbka-Morawski w towarzystwie Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Przekazali oni placówce 500 000 zł na wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe.

6 maja 1950 r. Rada Pedagogiczna dopuściła pierwszych uczniów liceum do egzaminu dojrzałości. Z 22 absolwentów zdało go 21. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły odbyło się 23 czerwca tegoż roku. Jako pierwsza w historii szkoły otrzymała je Jadwiga Cesarek z domu Archacka.

                                     

1.2. Historia Reorganizacja i stworzenie obecnego budynku

W roku 1957 nastąpiła największa w historii reorganizacja szkoły: wyodrębniono z niej Szkołę Podstawową Nr 1 mieści się przy ulicy Sportowej 6 i obecne Liceum.

12 stycznia 1958 r. powołano Komitet Budowy Szkoły Państwowej Liceum Ogólnokształcącego. W grudniu 1959 r. zatwierdził on projekt wzniesienia nowego budynku placówki na sumę 7 200 000 zł. 19 marca 1960 wmurowano kamień węgielny na placu przy ulicy Kopernika niegdyś numer 6, obecnie 2. W powstałym obiekcie placówka mieści się od roku szkolnego 1963/1964 do dziś.

                                     

1.3. Historia Nadanie patronatu

1 września 1963 r. nadano liceum patronat Marii Curie-Skłodowskiej. Ostatniego dnia roku szkolnego 1966/67 liceum został wręczony sztandar szkoły, ufundowany przez Komitet Rodzicielski Liceum.

                                     

1.4. Historia Historia najnowsza

W 1989 r. w szkole powstała pierwsza pracownia komputerowa.

30 września 2014 r. uroczyście otwarto Powiatową Halę Sportową w Makowie Mazowieckim, połączoną korytarzem z liceum. Jest to hala o najwyższych standardach w powiecie makowskim. Posiada zaplecze socjalno-sanitarne oraz widownią na 300 miejsc.

                                     

1.5. Historia Remont i rozbudowa szkoły

Od początku 2017 r. ówcześni burmistrz miasta Makowa Mazowieckiego, starosta Starostwa Powiatowego oraz dyrektor szkoły podejmowali starania by placówka przeszła gruntowny remont. Według wewnętrznych ustaleń miał rozpocząć się on w październiku 2017 r., jednak do tego czasu nie udało się zgromadzić wystarczającej sumy pieniędzy na jego przeprowadzenie. Rozpoczęcie prac przesunięto na kolejny rok.

21 sierpnia 2018 r. przetarg na rozbudowę szkoły o nowy pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektorski i bibliotekę na ich dotychczasowym miejscu stworzenie nieistniejącej dotąd szatni oraz montaż windy wygrała spółka Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Grzankowski.

Gruntowy remont przeszedł obiekt – zawarta umowa zakładała również wymianę wszystkich drzwi, wewnętrznych instalacji, szafek uczniowskich oraz generalny remont korytarzy, sal i łazienek. Całkowity koszt inwestycji to 2 476 514.71 zł.

Prace rozpoczęły się w październiku 2018 r i miały trwać do końca sierpnia 2019 r. Mimo coraz większego zaawansowania remontu budynek do końca czerwca pełnił swoją funkcję. 1 września 2019 r. na hali sportowej planowo odbył się początek roku szkolnego. Wówczas nowa dyrekcja poinformowała iż nie udało się ukończyć tych prac na czas. Zgodnie z prawem oświatowym początek działań placówki został odroczony o dwa tygodnie. 13 września nastąpił odbiór techniczny budowy, od 16 września szkoła funkcjonuje w normalnym trybie.                                     

2. Profile klas

Szkoła oferuje absolwentom gimnazjów naukę w następujących klasach stan na rok szkolny 2018/2019:

 • europejskiej, z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia, informatyka/język angielski
 • lingwistycznej, z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język obcy1, język obcy2, łacina, geografia, WOS
 • sportowej, z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język obcy1, język obcy2, WF 10 godz./tydz.
 • politechnicznej, z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski, geometria wykreślna
 • językowo-prawniczej, z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język obcy1, język obcy2, WOS, podstawy historii.
 • medialno-dziennikarskiej, z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język obcy1, język obcy2, WOS, warsztaty dziennikarskie, wiedza o filmie, edukacja filmowa
 • medycznej, z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, matematyka, zajęcia laboratoryjne
 • mundurowej, z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, chemia, podstawy języka obcego, zajęcia sprawnościowe, musztra, strzelectwo.

W szkole można uczyć się języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny – jako przedmiotu dodatkowego.                                     

3. Zjazdy absolwentów

Do tej pory stan na 2018 r. w liceum odbyły się trzy zjazdy absolwentów:

 • III zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie–Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim: 16 -17 czerwca 2001
 • II zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie–Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim: czerwiec 1996
 • I Zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie–Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim: 17-18 października 1987
                                     

4. Dyrektorzy

Poniższa tabela przedstawiono kolejno osoby, które pełniły funkcję dyrektora Gimnazjum a następnie Liceum:

31 sierpnia 2019 dobiegła końca kolejna kadencja dyrektorska. Po 14 latach pełnienia funkcji Robert Kluczek zdecydował się nie kandydować ponownie. Jest zatem drugą osobą o najdłuższym stażu w dyrektorowaniu placówką. W pierwszych dniach roku szkolnego 2019/20 pozostawał wicedyrektorem placówki. Obecnie funkcję tą sprawuje polonistka Elżbieta Modzelewska.

W związku z końcem kadencji Organ prowadzący Liceum – Rada powiatu makowskiego – przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora. Zakończył się wyborem Niny Brzezińskiej – nauczycielki języka angielskiego. Funkcję objęła w styczniu 2020 r., wcześniej jako p.o. dyrektora pełniła ją dotychczasowa wicedyrektor Urszula Nienałtowska.

Użytkownicy również szukali:

lo curie maków maz facebook, lo curie maków maz profile, lo maków maz nauczyciele, lo maków maz rekrutacja, studniówka w makowie mazowieckim,

...
...
...