Poprzednia

ⓘ Traktat Methuena
                                     

ⓘ Traktat Methuena

Traktat Methuena - porozumienie handlowe pomiędzy Portugalią a Anglią, podpisane 27 grudnia 1703.

Układ handlowy pomiędzy Anglią a Portugalią był dziełem dyplomaty angielskiego, Johna Methuena 1650-1706. Stronę portugalską reprezentował Manuel Teles da Silva 1641-1709. Strony Traktatu zgodziły się na następujące warunki:

  • w Anglii portugalskie wina będą mieć cło równe 2/3 cła nałożonego na wina francuskie
  • w Portugalii angielskie wyroby wełniane i tekstylne będą się cieszyć przywilejami

Traktat był niezwykle korzystny dla Anglii. Oprócz zapewnienia sobie rynku zbytu na wyroby sukiennicze, angielscy dżentelmeni mogli cieszyć się odkrytym niedawno winem typu Porto ang. port wine. W Porto powstały angielskie wytwórnie znanego dziś na cały świat wina.

Traktat silnie związał oba państwa, nie tylko gospodarczo, ale i politycznie, czemu sprzyjała też pamięć małżeństwa króla Jana I z Filipą Lancaster z 1387. Traktat sprawił jednak, że Portugalia stała się zależna gospodarczo od Anglii, a później od Wielkiej Brytanii od 1707r. Z tego powodu król Portugalii, Józef I Reformator, próbował anulować Traktat. Jednak korzystna wymiana handlowa przeważyła. Podczas wojen napoleońskich 1809 w Portugalii wylądował z odsieczą książę Wellington.

Choć ostatecznie traktat wypowiedziano w 1836, to jednak jego skutki trwały dłużej. W 1916 Wielka Brytania, powołując się na dawne wspólne interesy obu państw, wymogła na Portugalii przystąpienie do wojny po stronie Ententy.