Poprzednia

ⓘ Grupa docelowa
Grupa docelowa
                                     

ⓘ Grupa docelowa

Grupa docelowa – grupa, do której głównie skierowany jest komunikat, reklama lub produkt.

Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej.

Tradycyjnym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne. Mogą to być: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, dochód, stan posiadania.

Przykłady grup docelowych w mediach: kobiety 25-45, mężczyźni 15-24, wszyscy 15+ całe społeczeństwo powyżej 15. roku życia, matki z dziećmi do lat 5, rodziny o dochodach powyżej 1000 PLN miesięcznie, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ostatnio w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony reklamodawców rośnie popularność psychograficznego określania grupy celowej. Psychograficzne określenie grupy docelowej opiera się na wyodrębnieniu grupy na podstawie jej zachowania i stylu życia, a nie cech demograficznych. Przykładami grup psychograficznych są: posiadacze kotów, osoby pijące Coca-Colę light, ateiści, itp.