Poprzednia

ⓘ Kościół Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich
Kościół Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich
                                     

ⓘ Kościół Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich

Kościół Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich – zabytkowy kościół rzymskokatolicki znajdujący się na terenie dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne miasta Tarnowskie Góry, w województwie śląskim.

                                     

1. Historia

Mieszkańcy wsi Bobrowniki przez długie lata na nabożeństwa udawać musieli się do oddalonego o ok. 5 km kościoła w Reptach, natomiast mieszkańcy sąsiednich Piekar Rudnych pokonywali ok. 4 km do kościoła w Radzionkowie. Obie wsie – choć ściśle ze sobą związane – nie posiadały bowiem własnej parafii, co było przyczyną wielu uciążliwości.

W 1894 roku poczyniono pierwsze, początkowo nieskuteczne kroki w kierunku wybudowania nowej świątyni. W 1902 roku sołtys Bobrownik, Józef Kuhna, zwrócił się do kurii biskupiej we Wrocławiu o zezwolenie. Uzyskał je dopiero 26 maja 1910 roku, kiedy to kardynał Georg von Kopp zarządził, że w gminie Bobrowniki ma być wybudowany kościół, jednak nie parafialny czy filialny, lecz tzw. gmina kapliczna niem. Kapellengemeinde.

Pod budowę świątyni wraz z cmentarzem wybrano teren należący do Piotra Kuhny i Wilhelma Porwika, znajdujący się na granicy między Bobrownikami a Piekarami Rudnymi, w pobliżu terenu budowy nowej szkoły przy drodze z Tarnowskich Gór do Bytomia. Pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła wykonano w czerwcu 1910 roku, natomiast w niedzielę 10 lipca 1910 roku poświęcono i wmurowano kamień węgielny.

Po trwającej zaledwie 17 miesięcy budowie, której koszt wyniósł 250 000 marek, w niedzielę 19 listopada 1911 roku kościół został poświęcony za zezwoleniem biskupa Breslau przez ks. dziekana Josefa Konietzko z Radzionkowa. Otrzymał wezwanie Przemienienia Pańskiego.

Dekret biskupa Koppa ustanawiający na terenie Bobrownik gminę kapliczną wszedł w życie 1 kwietnia 1912 roku, natomiast 28 lutego następnego roku dokument ten został zatwierdzony przez władze rejencji opolskiej. Początkowo w skład nowej placówki duszpasterskiej związanej z parafią w Reptach wchodziły dwie wsie: Bobrowniki oraz Piekary Rudne, zaś od 1 sierpnia 1925 również osady górnicze: Blachówka, Lazarówka i Segiet. Tego samego dnia wspólnotę w Bobrownikach mającą wówczas status lokalii wyniesiono do rangi samodzielnej parafii.

                                     

2. Architektura

Kościół Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich reprezentuje styl eklektyczny z przewagą cech neoromańskich. Jest to świątynia bazylikowa, trójnawowa, sklepiona krzyżowo w nawie głównej, murowana z kamienia obłożona z zewnątrz czerwoną cegłą klinkierową, detale architektoniczne wykonane z cegły ceramicznej oraz innych ceramicznych elementów plastycznych, nakryta dachem wielospadowym, zaś nad półkolistym prezbiterium - namiotowym. Od strony zachodniej czworoboczna wieża o wysokości 42.25 m, z kruchtą z dwiema przylegającymi absydami, zwieńczona cebulastym neobarokowym hełmem z blachy miedzianej z szeroką gloriettą. Na szczycie wieży krzyż. Sygnaturka wykonana w podobnym stylu. W partii kruchty trójkątne szczyty powtórzone w części zegarowej. Okna naw bocznych zamknięte półkoliście, w nawie głównej okna biforyjne z rozetami. Główne wejście do kościoła ma postać dwuskrzydłowych drzwi drewnianych ujętych w okazały portal wykonany w cegielni artystycznej Rother z Liegnitz, pokryty barwną glazurowaną cegłą, oflankowany potrójnymi półkolumnami romańskimi ozdobionymi motywem roślinnym. Po obu stronach wejścia głównego znajdują się mniejsze, jednoskrzydłowe drzwi prowadzące do naw bocznych.

Użytkownicy również szukali:

bobrowniki parafia, kamilianie tg,

...
...
...