Poprzednia

ⓘ Panowania
Panowania
                                     

ⓘ Panowania

Panowania – rząd pośród chórów anielskich. Według chrześcijańskiej angelologii, w hierarchii anielskiej zajmuje miejsce czwarte, licząc od tronu Boga, a swoistym zadaniem aniołów z tego chóru jest realizowanie panowania Boga nad stworzeniami i kierowanie działaniami aniołów niższych rzędów.

                                     

1. Panowania w Biblii

Podstawą biblijną zaliczenia Panowań do rzędów duchów stworzonych są słowa św. Pawła Apostoła, który wylicza niektóre z nich twierdząc, iż Jezus Chrystus zasiada ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą i Mocą i Panowaniem Ef 1, 21 i w Nim zostały stworzone: czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze 1 Kol 1, 16.

                                     

2. Panowania według Tradycji chrześcijańskiej

Ojcowie i Doktorzy Kościoła oraz mistycy chrześcijańscy przez wieki wypowiadali się na temat hierarchii anielskiej, wśród której umieszczali rząd o nazwie tłumaczonej na polski zwykle jako Panowania, dawniej czasem jako Państwa. Jako jeden z pierwszych, Pseudo-Dionizy Areopagita, w dziele O hierarchii niebieskiej charakteryzował ich rolę w realizowaniu panowania Boga nad stworzeniami:

Św. Tomasz z Akwinu, zwany Doktorem Anielskim, w Sumie Teologicznej dokonał krótkiej analizy nazwy Panowania, w świetle nauczania Pseudo-Dionizego i św. Grzegorza Wielkiego:

Św. Bernard z Clairvaux, w dziele O rozważaniu. Księga Piąta, przypisywał tym aniołom realizowanie władzy Boga nad wszystkimi podległymi im chórami anielskimi oraz całym stworzeniem, stwierdzając:

Św. Hildegarda z Bingen, w oparciu o swe wizje, ukazała te anioły jako wzorzec dla wierzących w naśladowaniu Chrystusa w dążeniu ku niebu:

W okresie nowożytnym św. Alojzy Gonzaga, w dziełku O Aniołach, pisał podobnie jak Pseudo-Dionizy i Bernard z Clairvaux, iż Panowania:

Henri-Marie Boudon 1624–1702, archidiakon z Évreux, jeden z głównych przedstawicieli francuskiej szkoły duchowości, zwracał uwagę na ich rolę w przekazywaniu ludziom woli Boga i uczenia ich panowania nad sobą:

Św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein wyjaśniała zasadniczą różnicę między panowaniem ziemskim – tyrańskim i interesownym, a niebiańskim – w wolności, realizowanym przez tych Aniołów:

Sł. Boża m. Paula Zofia Tajber, opisując różne rodzaje posługiwania poszczególnych chórów anielskich, zwróciła uwagę na rolę aniołów tego rzędu, jako wywierających wpływ na ziemskie rządy społeczności ludzkich, w ukierunkowywaniu ich na wszelkie dobro:

                                     

3. Panowania jako aniołowie stróżowie

W chrześcijańskiej angelologii istnieje pogląd, iż aniołowie stróżowie ludzi pochodzą ze wszystkich rzędów anielskich, stosownie do zadań poszczególnych osób. Magdalena od Krzyża "Ancilla”, niemiecka mistyczka pisała w tym kontekście o Panowaniach:

                                     

4. Ludzie zbawieni w chórze Panowań

Według chrześcijańskiej angelologii zbawieni, stosownie do swych darów i zasług, zajmą w niebie miejsca upadłych aniołów w poszczególnych chórach. Zdaniem św. Mechtyldy z Hackeborn: