Poprzednia

ⓘ Marek Makowski
                                     

ⓘ Marek Makowski

Marek Makowski – polski urzędnik państwowy i dyplomata, ambasador RP w Panamie oraz trzykrotnie konsul generalny RP w Kurytybie.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Wydziału Ekonomiczno–Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie 1979. Ukończył tamże także podyplomowe studia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych 1983. Odbył staże językowe w Hiszpanii oraz Portugalii organizowane przez tamtejsze ministerstwa spraw zagranicznych.

W 1979 odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1980 odbył roczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy w Elblągu. W latach 1981–1986 pracował w Wydziale Koordynacji Inspekcji Gabinetu Ministra. W latach 1986–1991 pracował jako wicekonsul, a następnie konsul w Konsulacie Generalnym w Kurytybie. Po powrocie pracował w Departamencie Kontroli, a następnie w Departamencie Ameryki, gdzie zajmował się państwami Ameryki Łacińskiej. W latach 1992–1994 pracował w BIG S.A. i BIGBANK S.A., gdzie był dyrektorem regionalnym. W 1995 powrócił do MSZ. W 1997 ponownie mianowany konsulem generalnym w Kurytybie. Pracując na tym stanowisku do 2001 został uhonorowany licznymi polonijnymi i samorządowymi wyróżnieniami, w tym tytułem honorowego mieszkańca Kurytyby. W latach 2001–2003, już po powrocie do ministerstwa, pracował jako kierownik zespołu prezydialnego Protokołu Dyplomatycznego. W 2003 został mianowany chargé d’affaires, a w 2004 ambasadorem w Panamie. Misję tę zakończył zamknięciem ambasady w 2008. Od 2012 do grudnia 2018 ponownie konsul generalny w Kurytybie.

Jest żonaty, ma dwóch synów. Płynnie posługuje się językiem portugalskim, hiszpańskim i angielskim.