Poprzednia

ⓘ Polskie odznaczenia samorządowe
Polskie odznaczenia samorządowe
                                     

ⓘ Polskie odznaczenia samorządowe

Polskie odznaczenia samorządowe – odznaki lub medale ustanawiane w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, będące rodzajem odznaczeń regionalnych. Ustanawiane są za zasługi na rzecz rozwoju tej jednostki, czyli województwa, powiatu lub gminy. W momencie ustanawiania odznaczenia, ustalane są jej wzór, zasady i tryb jego nadawania oraz sposób noszenia, w związku z czym odznaczeniem tym może być wyłącznie takie, które jest przewidziane do noszenia.

Odznaki bez wstążek mogą być noszone na prawej lub lewej piersi. Odznaki zawieszone na wstążkach noszone są na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, jednak przed odznaczeniami państw obcych.

                                     

1.1. Odznaczenia wojewódzkie Obecnie od 1999

16 województw Województwo dolnośląskie:
 • Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego ust. 2012
Województwo kujawsko-pomorskie
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego ust. 2013
Województwo lubelskie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” ust. 2006
Województwo lubuskie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego ust. 2005
Województwo łódzkie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego ust. 2010
Województwo małopolskie:
 • Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski ust. 2014
Województwo mazowieckie:
 • Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Mazowsza” ust. 2006
Województwo opolskie:
 • Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa Opolskiego ust. 2014
Województwo podkarpackie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" ust. 2001
Województwo podlaskie:
 • Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego ust. 2006
Województwo pomorskie:
 • Odznaka mała Honorowego Wyróżnienia za zasługi dla Województwa Pomorskiego ust. 2011
Województwo śląskie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego ust. 2000
Województwo świętokrzyskie:
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego” ust. 2013
Województwo warmińsko-mazurskie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ust. 2005
Województwo wielkopolskie:
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” ust. 2000
Województwo zachodniopomorskie:
 • Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego ust. 2002
                                     

1.2. Odznaczenia wojewódzkie Lata 1975-1999

49 województw Województwo bialskopodlaskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Województwa Bialskopodlaskiego” ust. 1977
Województwo białostockie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie” ust. 1964
Województwo bielskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Województwa Bielskiego” ust. 1976
Województwo bydgoskie:
 • Odznaka "Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego” ust. 1960
Województwo chełmskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa chełmskiego” ust. 1981
Województwo ciechanowskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa ciechanowskiego” ust. 1978
Województwo częstochowskie:
 • Odznaka za zasługi dla Województwa Częstochowskiego ust. 1975
Województwo elbląskie:
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa elbląskiego” ust. 1979
Województwo gdańskie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” ust. 1964
Województwo gorzowskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla województwa gorzowskiego” ust. 1982
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa gorzowskiego” ust. 1976
Województwo jeleniogórskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa jeleniogórskiego” ust. 1975
Województwo kaliskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Województwa Kaliskiego” ust. 1976
Województwo katowickie:
 • Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego ust. 1960
Województwo kieleckie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny” ust. 1962/1977
Województwo konińskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Województwa Konińskiego” ust. 1976
Województwo koszalińskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego” nad. przez wojewodę
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego” ust. 1965
Województwo krakowskie:
 • Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej ust. 1968
Województwo krośnieńskie:
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego” ust. 1979
Województwo legnickie:
 • Odznaka za Zasługi dla Województwa Legnickiego ust. 1977
Województwo leszczyńskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” ust. 1978
 • Medal Województwa Leszczyńskiego” ust. 1975
Województwo lubelskie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Lubelszczyzny ust. 1964
Województwo łomżyńskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego” ust. 1978
Województwo łódzkie:
 • Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego ust. 1964
Województwo nowosądeckie:
 • Medal Zasłużonym w Rozwoju Nowosądecczyzny ust.?
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego” ust. 1977
Województwo olsztyńskie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Warmii i Mazur” ust. 1960
Województwo opolskie:
 • Odznaka "Zasłużonemu Opolszczyźnie” ust. 1965
Województwo ostrołęckie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” ust. 1977
Województwo pilskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Pilskiego” ust. 1975
Województwo piotrkowskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Województwa Piotrkowskiego” ust. 1976
Województwo płockie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa płockiego” ust. 1977
Województwo poznańskie:
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” ust. 1960
Województwo przemyskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego” ust. 1975
Województwo radomskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Radomskiego” ust. 1979
Województwo rzeszowskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” ust. 1966
Województwo siedleckie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa siedleckiego” ust. 1978
Województwo sieradzkie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa sieradzkiego” ust. 1977
Województwo skierniewickie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa skierniewickiego” ust. 1978
Województwo słupskie:
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa słupskiego” ust. 1979
 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Słupskiego” ust. 1976
Województwo suwalskie:
 • Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Suwalskiego”
Województwo szczecińskie:
 • Odznaka pamiątkowa "Gryfa Pomorskiego” ust. 1947
Województwo tarnobrzeskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego” ust. przed 1982
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa tarnobrzeskiego” ust. 1978
Województwo tarnowskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa tarnowskiego” ust. 1977
Województwo toruńskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla województwa toruńskiego” ust. 1986
 • Odznaka za Zasługi dla Województwa Toruńskiego ust. przed 1977
Województwo wałbrzyskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa wałbrzyskiego” ust. 1978
Województwo warszawskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa warszawskiego” ust. 1961
Województwo włocławskie:
 • Odznaka za Zasługi dla Województwa Włocławskiego ust. 1976
Województwo wrocławskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” ust. 1976
Województwo zamojskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa zamojskiego” ust. 1979
Województwo zielonogórskie:
 • Odznaka za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego” ust. 1962
                                     

1.3. Odznaczenia wojewódzkie Lata 1947-1975

17 województw Województwo białostockie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie” ust. 1964
Województwo bydgoskie od 1950
 • Odznaka "Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego” ust. 1960
Województwo gdańskie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” ust. 1964
Województwo katowickie:
 • Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego ust. 1960
Województwo kieleckie:
 • Odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny” ust. 1962/1977
Województwo koszalińskie od 1950
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego” ust. 1965
Województwo krakowskie:
 • Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej ust. 1968
Województwo lubelskie:
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Lubelszczyzny ust. 1964
Województwo łódzkie:
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi ust. 1959
 • Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego ust. 1964
Województwo olsztyńskie:
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Warmii i Mazur” ust. 1960
Województwo opolskie:
 • Odznaka "Zasłużonemu Opolszczyźnie” ust. przed 1969
Województwo poznańskie:
 • Odznaka honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” ust. 1960
Województwo rzeszowskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” ust. 1966
Województwo szczecińskie:
 • Odznaka "Gryfa Pomorskiego” ust. 1947
Województwo warszawskie:
 • Odznaka "Za zasługi dla województwa warszawskiego” ust. 1961
Województwo wrocławskie:
 • Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska” ust. 1964
Województwo zielonogórskie od 1950
 • Odznaka za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego” ust. 1962

Użytkownicy również szukali:

jego widoczną oznaką są dyplomy i odznaczenia krzyżówka,

...
...
...