Poprzednia

ⓘ Anna Raduchowska-Brochwicz
Anna Raduchowska-Brochwicz
                                     

ⓘ Anna Raduchowska-Brochwicz

Anna Raduchowska-Brochwicz – polska urzędniczka państwowa i dyplomatka, ambasador RP w Republice Południowej Afryki.

                                     

1. Życiorys

Absolwentka handlu zagranicznego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1986, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne. W służbie zagranicznej od 1993. Pracowała w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku jako II oraz I sekretarz 1993–1997, Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli 2003–2008, ambasadach RP w Sztokholmie oraz Brukseli, Biurze Regionalnym UNDP w Bratysławie 1997–1999. Reprezentowała Polskę w Radach Wykonawczych UNDP/UNFPA i UNICEF. Z nominacji Sekretarza Generalnego ONZ reprezentowała także region Europy Wschodniej w Komitecie Konsultacyjnym UNIFEM. W latach 1999–2000 pracowała w Departamencie Unii Europejskiej i Negocjacji Akcesyjnych, biorąc bezpośredni udział w negocjacjach akcesyjnych RP o członkostwo w UE. Pełniła ponadto funkcję Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Procesu Barcelońskiego/Unii dla Śródziemnomorza, a także w Radzie Gubernatorów Fundacji Dialogu Kultur im. A. Lindh. 28 stycznia 2013 objęła funkcję ambasadora RP w RPA. Pełniła ją do 2017.

Jest autorką artykułów publikowanych m.in. w "Roczniku Polskiej Polityki Zagranicznej”. Zdała egzaminy państwowe z języków angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Żona Wojciecha Brochwicza.