Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wychowanie
                                               

Wychowanie

Najważniejszy cel wychowania człowieka, któremu powinny zostać podporządkowane wszystkie inne cele, treści oraz metody pracy wychowawczej. Jest to ogół norm i celów wpływających na działalność wychowawczą, oraz ustalony bądź przyjęty wzorzec osobowy, którego właściwości uważa się za bez zarzutu i godne do naśladowania dla młodego człowieka.

                                               

Autokratyczny styl wychowania

Autokratyczny styl wychowania – konserwatywny styl wychowania, według Antoniego Makarenki oparty na specyficznym autorytecie, zwanym autorytetem przemocy, często powiązany z pedantyzmem. Koncepcja tej metody według Marii Przetacznikowej i Ziemowita Włodarskiego polega na bezwzględnym podporządkowaniu się dziecka nakazom rodziców oraz całkowitemu posłuszeństwu. W tej metodzie wychowawczej w roli autorytetu występuje jedno z rodziców, głównie ojciec. Autorytet samodzielnie podejmuje wszystkie ważne decyzje, bez konsultacji z innymi członkami rodziny. Każde dziecko zna swoje prawa i obowiązki ...

                                               

Metody wychowania

Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga. Metody wychowania: Muszyński - sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z obszarem nagród i kar. Wychowanie poprzez stosowanie tych metod dąży do obranego celu. Kamiński – sposoby konsekwentnego i możliwie najbardziej skutecznego postępowania zmierzające do określonego celu. Kopaliński – metoda ...

                                               

Wpływ wychowawczy

Wpływ wychowawczy – perswazyjne oddziaływanie na psychikę podmiotu wychowania. Sposoby wywierania i przetwarzania wpływu wychowawczego mogą być jako przesłanki świadome i celowe, a zatem wywołanie zamierzonych zmian w obrębie osobowości wychowanków.

                                               

Wychowanie bez porażek

Wychowanie bez porażek – pedagogia stworzona przez amerykańskiego psychologa i psychoterapeutę Thomasa Gordona i opisana w jego książce pod tym samym tytułem.

                                               

Wychowanie estetyczne

Wychowanie estetyczne - ogół świadomych oddziaływań i działań własnych wychowanka, w których wartości estetyczne i artystyczne wykorzystuje się do pogłębiania życia uczuciowego, rozwoju aktywności twórczej i samoekspresji wychowanka oraz do umożliwienia mu kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki. Cele wychowania estetycznego: rozbudzanie potrzeb wyrażających się w chęci przeżywania piękna rozwijanie zainteresowań estetycznych oraz potrzeby ekspresji własnych doznań artystycznych i związanych z nimi twórczych i odtwórczych zdolności artystycznych, a także zamiłowań do uprawiania tej formy akt ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...