Poprzednia

ⓘ Dąbie (Kraków)
Dąbie (Kraków)
                                     

ⓘ Dąbie (Kraków)

Dąbie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy II Grzegórzki. Jedna ze starszych części Krakowa, oficjalnie przyłączona do miasta dopiero w 1911 roku. Na osiedlu dominuje zabudowa mieszkalna.

                                     

1. Lokalizacja

Dąbie usytuowane jest wzdłuż Alei Pokoju. Od zachodu ogranicza je nasyp kolejowy, stanowiąc granicę z Grzegórzkami. Od wschodu Dąbie ograniczone jest przez Park Lotników, od południa koniec Dąbia wyznacza rzeka Wisła, a północną granicę stanowi Aleja Jana Pawła II.

                                     

2. Historia

Dąbie wzmiankowane było po raz pierwszy już w roku 1254, jako Dambe, własność klasztoru norbertanek, w tym samym roku Bolesław Wstydliwy przyznał wsi immunitet sądowy i ekonomiczny. W 1348 roku Kazimierz Wielki nadał Dąbie wraz z oboma brzegami Wisły klasztorowi cystersów w Mogile. Jednak już w 1389 miasto Kraków odkupiło Dąbie, za znaczną wówczas kwotę 400 grzywien. W latach 1465–1471 i 1476–1494 właścicielem Dąbia był rajca krakowski J. Wierzynek w tym okresie stał tu młyn, folwark i karczmy, w 1. połowie XVI w. dzierżawili je Jan i Piotr Morsztynowie. Wieś będąca własnością Krakowa położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie proszowskim województwa krakowskiego. W 1551 miasto urządziło na Dąbiu dwie nowe sadzawki i ogród. W XVII wieku na Dąbiu funkcjonowały również: cegielnia, tartak, liczne stawy rybne oraz browar miejski. W 1880 r. na Dąbiu znajduje się szkółka miejska drzew i krzewów ozdobnych hodowanych na cele upiększania miasta Krakowa. W 1890 r. na Dąbiu było już 101 domów, a zamieszkiwało je 737 mieszkańców, w tym czasie powstała tam również jednoklasowa szkoła ludowa.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 119 budynkach w Dąbiu na obszarze 340 hektarów mieszkało 1499 osób, z czego 1453 97% było katolikami, 31 2.1% wyznawcami judaizmu, 1 0.1% grekokatolikiem, a 14 0.9% innej religii lub wyznania, 1163 77.6% było polsko-, 245 16.3% niemiecko-, a 77 5.1% innojęzycznymi.

W roku 1911 oficjalnie przyłączono Dąbie do Krakowa liczyło wówczas 1600 mieszkańców. W 1931 przy ul. Fabrycznej powstały zakłady Państwowej Wytwórni Wódek. Pod koniec niemieckiej okupacji 15 stycznia 1945 roku Niemcy dokonali egzekucji 79 osób. W 1961 wybudowano na Wiśle stopień wodny Dąbie, a kilka lat później na Dąbiu zaczęto budować pierwsze bloki mieszkalne. W roku 1983 została na Dąbiu erygowana parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM.

                                     

3. Infrastruktura

Placówki oświatowe

 • Szkółka Języka Angielskiego dla dzieci i młodzieży "Hi Kids!”
 • Szkoła Podstawowa nr 18
 • Przedszkole nr 124
 • Przedszkole nr 79
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie

Kultura i rozrywka

 • 2 Biblioteki Publiczne
 • Centrum handlowo-rozrywkowe Plaza Kraków
 • Korty tenisowe
 • Stadion Dąbski KS
 • 3 boiska do koszykówki
 • 4 boiska piłki nożnej

Tereny zielone

 • 8 placyków zabaw
 • Bulwar nad Wisłą
 • Ogródki działkowe

Inne obiekty

 • Pętla tramwajowa Dąbie
 • NZOZ Dąbie – przychodnia
 • Poczta Polska
 • figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku ulica Widok
 • Pomnik Ofiar Dąbia
 • Kościół św. Stanisława