Poprzednia

ⓘ 8 Dywizjon Taborów
8 Dywizjon Taborów
                                     

ⓘ 8 Dywizjon Taborów

8 Dywizjon Taborów – oddział taborów Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

W okresie swojego istnienia jednostka przechodziła kilkakrotnie reorganizację. W 1923 dywizjon stacjonował w Toruniu, a w 1939 kadra 8 dywizjonu taborów stacjonowała w Lipnie.

                                     

1. Forowanie i zmiany organizacyjne

W 1923 dywizjon podlegał Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VIII i stacjonował w Toruniu. Dowódca dywizjonu pełnił jednocześnie funkcję szefa taborów Okręgu Korpusu Nr VIII.

1 października 1925, w związku z reorganizacją wojsk taborowych, dywizjon został przeformowany w 8 szwadron taborów. Jednocześnie zostało utworzone Szefostwo Taborów Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII. W lipcu 1926, "w związku z redukcją stanów liczebnych formacji taborowych rozkaz MSWojsk. Oddz. I Szt. Gen. L. 2579/org. i rozporządzenie wykonawcze Dep. II L. 1600/tab. tjn.” szwadron został skadrowany.

12 września 1930 roku została wydana "Organizacja taborów na stopie pokojowej. Przepisy służbowe”, a 18 września 1930 roku został wydany rozkaz o wprowadzeniu w życie organizacji formacji taborowych. 8 szwadron taborów został przeformowany w kadrę 8 dywizjonu taborów.

W 1939 kadra 8 dywizjonu taborów stacjonowała w Lipnie.

                                     

2. Struktura organizacyjna

Organizacja dywizjonu w 1923

 • cztery lub pięć szwadronów taborowych
 • skład i warsztat taborowy
 • dowództwo dywizjonu
 • kolumny przewozowe
 • kadra szwadronu zapasowego
 • kadra Okręgowego Szpitala Koni nr VIII w Toruniu
                                     

3. Obsada personalna

Dowódcy dywizjonu i szwadronu oraz komendanci kadry
 • mjr tab. Władysław Brunne-Selim 1 X 1925 – VII 1926 → szef Szefostwa Taborów DOK V
 • kpt. tab. Franciszek Drwota XI 1926 – 1 IV 1929 → kierownik referatu taborów Szefostwa Intendentury i Taborów OK VIII
 • mjr tab. Szymon Skoczylas od X 1930
 • kpt. Stanisław Władysław Mężyk był III 1939
 • kpt. tab. Czesław Sław-Góralik XII 1929 – X 1930
 • rtm. tab. Leon Oktawian Michalewski p.o. VII – XI 1926 → kwatermistrz szwadronu
 • ppłk tab. Edmund Schäffer IV 1923 – 1 X 1925 → szef Szefostwa Taborów DOK VIII
Zastępcy dowódcy dywizjonu
 • mjr tab. Wincenty Kluska do 1 XI 1923 → dowódca 2 dtab
Kwatermistrzowie
 • rtm. tab. Leon Oktawian Michalewski XI – XII 1926 → tymczasowo do dyspozycji szefa taborów OK VIII
 • rtm. tab. Marian Metelski 1 X 1925 – XI 1926 → p.o. dowódcy 3 szw. tab.
 • rtm. tab. Ludwik Guzik od XII 1926

Obsada personalna kadry 8 dywizjonu taborów w marcu 1939 roku:

 • oficer mobilizacyjny – kpt. Sedlak Władysław
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Satkiewicz Józef
 • komendant kadry – kpt. Mężyk Stanisław Władysław