Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie – krakowska uczelnia niepubliczna, działająca od 2000 roku, wpisana 14 kwietnia 2000 r. do rejestru uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 177.

Celem uczelni jest głównie przygotowanie studentów do natychmiastowego podjęcia pracy w zakresie zarządzania, finansów lub informatyki. Na uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia licencjackie, po których studenci mogą kontynuować edukację na studiach uzupełniających magisterskich.

Edukacja oparta jest na ścieżce praktycznej – program nauczania opracowywany jest wspólnie z firmami, potencjalnymi pracodawcami studentów uczelni, oraz organizacjami branżowymi. Wśród nich są m.in. Microsoft i Polskie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uczelnia została dwukrotnie sklasyfikowana jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Małopolsce w ocenie pracodawców rankingi WPROST 2014, 2015.

                                     

1. Kierunki studiów i specjalności

Zarządzanie:

 • Marketing i reklama w sieci
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie personelem i psychologia pracy
 • Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 • Zarządzanie logistyką zakupów i sprzedaży

Finanse i rachunkowość:

 • Rachunkowość w praktyce firm i instytucji
 • Kadry i płace w praktyce firmy
 • Controlling i rachunkowość zarządcza

Informatyka i ekonometria:

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
 • Projektowanie i produkcja gier komputerowych
 • Projektowanie i budowa systemów Business Intelligence
 • Programowanie aplikacji mobilnych i webowych
                                     

2. Studenckie inicjatywy

Studenci WSEI zdobywają doświadczenie samodzielnie organizując lub współorganizując takie cykliczne wydarzenia, jak:

 • YOUNG TECH FESTIVAL – coroczny festiwal & konferencja organizowany przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, zafascynowanych rozwojem osobistym i nowymi technologiami.
 • WSEICRAFT – jedyny maraton projektowania gier, tzw. hackaton, przeznaczony dla uczniów szkół średnich w Małopolsce. Maraton ma charakter konkursu, w ramach którego w ciągu 24 godzin, 5 osobowe zespoły uczniów, po wcześniejszym przeszkoleniu, projektują trzy gry komputerowe.
                                     

3. Działalność naukowa

Uczelnia prowadzi Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, wydając m.in. Zeszyty Naukowe z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej, o numerze ISSN 1734-5391. Dotychczas wydanych zostało 13 numerów Zeszytów Naukowych. Oprócz zeszytów naukowych, wydawnictwo publikuje także materiały pokonferencyjne i zeszyty dydaktyczne. Na uczelni organizowane są też regularne wykłady otwarte i spotkania z wybitnymi ekonomistami i politykami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

 • profesor Biliang Hu – dziekan Instytutu Rynków Wschodzących na Uniwersytecie w Pekinie.
 • prof. Grzegorz Kołodko – wicepremier i Minister Finansów,
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner – wicepremier i Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny,
 • prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • prof. Jan Czekaj – wiceminister przekształceń własnościowych oraz wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej,
 • prof. dr hab. Danuta Hübner – komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej,


                                     

4. Konferencje naukowe

Konferencje i spotkania naukowe organizowane przez uczelnię:

 • maj 2011 – III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych "Problemy ekonomii i zarządzania”
 • maj 2008 – II Małopolska Konferencja "Zarządzanie Projektem”,
 • listopad 2004 – Internet Technologies and e-Business: Development and Business Opportunities’ – seminarium organizowane w ramach Festiwalu Kultury Brytyjskiej Crossroads for Ideas’ pod patronatem Ambasady Brytyjskiej i British Council
 • wrzesień 2011 – "IT w praktyce gospodarczej i w edukacji” seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Informatyki
 • maj 2006 – "Bridging the Gap between Theory and Practice” – warsztaty szkoleniowe EALTA – European Association for Language Testing and Assessment, przygotowane we współpracy z Fundacją Roz-woju Systemu Edukacji programu unijnego Socrates
 • październik 2009 – III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości pod patronatem Ministra Infrastruktury, przy współudziale m.in. Europejskiego Instytutu Nieruchomości w Warszawie, Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.
 • czerwiec 2010 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego” – pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji był prof. dr hab. Jan Czekaj
 • wrzesień 2005 – "Can the transitional and development economies ever catch up?” – międzynarodowa konferencja naukowa
 • kwiecień 2010 – II Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych "Problemy ekonomii i zarządzania”
 • grudzień 2010-styczeń 2011 – "International Business” – seminarium w języku angielskim prowadzone przez dr Ruprechta von Heusingera, cykl spotkań
 • sierpień 2005 – CALL, WELL and TELL: Fostering Autonomy’ – międzynarodowa konferencja Eurocall – European Association for Computer-Assisted Language Learning – zorganizowana na terenie naszej Uczelni /pre-conference workshops/oraz na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • czerwiec 2011 – "Aktualne problemy rynku nieruchomości i jego obsługi” – seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Inwestycji i Nieruchomości
 • listopad 2004 – "Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej” – ogólnopolska konferencja naukowa
 • wrzesień 2004 – ICT Workshop for EFL Teachers – ICT for Education and Teacher’s Professional Development’ – warsztaty metodyczno – informatyczne dla nauczycieli języka angielskiego
 • styczeń-luty 2013 – "Studium Kompetencji Społecznych” – cykl spotkań seminaryjnych dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • maj 2016 – Konferencja "Service Process Improvement Network”
 • czerwiec 2006 – Business Ethics’ i Practical Application of Internet Resources into Teaching Business English’ – warsztaty; organizowane wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL
 • maj 2012 – "Aktualne problemy rynku nieruchomości. Koniunktura, obsługa rynku, zarządzanie i instrumenty prawno-ekonomiczne” – seminarium naukowe Zakładu Inwestycji i Nieruchomości
 • kwiecień 2007 – I Małopolska Konferencja "Zarządzanie Projektem”
 • październik 2005 – The Internet and the Language Classroom’ – warsztaty ICT, przygotowane wespół z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language
 • maj 2016 – Konferencja "Zarządzanie i Finansowanie Procesów Innowacyjnych w XXI wieku” – zorganizowana przez Zakład Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki
 • kwiecień 2013 – Konferencja w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego DOS-ELTea Masters in Action,
 • marzec 2004 – Seminarium i warsztaty ICT dla trenerów British Council
 • maj 2003 – "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, ogólnopolska konferencja naukowa
 • kwiecień 2012 – Seminarium poświęcone tematyce strefy euro, zorganizowane przez Zakład Finansów i Rachunkowości
 • styczeń 2009 – I Ogólnopolska Studencka Konferencja Kół Naukowych "Problemy ekonomii i zarządzania”
 • październik 2005 – ’No Kidding – Integrating Language and Content with Young Learners’, intensywne seminarium metodyczne przeprowadzone we współpracy z DOS Teacher Training Solutions, Socrates Lingua i British Council
 • styczeń-marzec 2012 – "Wielokulturowość w życiu metropolii na przykładzie Krakowa” – seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją Stradomskie Centrum Dialogu, cykl spotkań
                                     

5. Kadra

 • Rektor: dr Stanisław Kowalski
 • Prorektor ds. współpracy międzynarodowej: dr Przemysław Stach.
 • Prorektor ds. PR: Monika Molas-Wołos
 • Dziekan: dr inż. Zbigniew Handzel
 • Prodziekan ds. organizacji procesu kształcenia: dr Gabriela Malik
 • Kanclerz: mgr Marcin Kowalski
                                     

6. Sukcesy wykładowców

Kadrę uczelnianą tworzą w większości praktycy. M.in. w gronie wykładowców na kierunku Projektowanie i Produkcja Gier znajduje się Krzysztof Krej – twórca gry House Flipper, której sprzedaż w pierwszej dobie pokryła całkowicie koszty, a w ciągu kolejnych trzech dni przychody przekroczyły je nawet dziewięciokrotnie.

                                     

7. Jednostki uczelniane

Na terenie uczelni działają:

 • Szkoła Języków Obcych
 • Instytut Kształcenia Menedżerskiego – organizator studiów podyplomowych
 • Park Technologiczny – jednostka wspierająca w rozwoju projekty IT studentów oraz pracowników naukowych
 • Biuro Karier – pośrednictwo między studentami, absolwentami i firmami poszukującymi pracowników
 • Biblioteka – liczy ok. 8000 woluminów książek
 • Szkoła Programowania – organizator kursów przygotowujących do pracy w zawodzie programisty. Szkoła kładzie nacisk na zadania projektowane przez firmy partnerskie, oferujące zatrudnienie absolwentom Szkoły