Poprzednia

ⓘ Alojzy Fros
                                     

ⓘ Alojzy Fros

Alojzy Fros – uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, więzień obozów koncentracyjnych.

                                     

1. Życiorys

W 1937 roku zdał maturę w rybnickim Państwowym Gimnazjum. Odbył czynną służbę wojskową w 21 Dywizji Piechoty Górskiej, a następnie – po ukończeniu Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Cieszynie – został przydzielony do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego w Bielsku, gdzie został dowódcą plutonu 4 kompani II batalionu. Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Bielska, a następnie w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Następnie powrócił na Śląsk, gdzie został aresztowany przez Niemców i na krótki czas osadzony w Stalagu VIII C w Żaganiu. Po zwolnieniu, w grudniu 1939 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej Obwód Rybnik, gdzie pełnił funkcję oficera broni obwodu, a następnie dowódcy plutonu. Jednocześnie pracował w firmie "Georg Maciejewski – Tief und Oberbau” w Karwinie, budującej m.in. tory kolejowe. Brał udział w akcjach sabotażowych i propagandowych. W kwietniu 1943 roku w wyniku zdrady został aresztowany w Karwinie. Po pobycie w więzieniach w Cieszynie i Mysłowicach trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau nr obozowy 136223. W październiku 1944 roku został ewakuowany na teren Rzeszy, gdzie był więźniem obozów w Sachsenhausen oraz Buchenwaldzie. Podczas ewakuacji tego ostatniego uciekł z marszu śmierci i przedostał się do strefy zajętej przez zachodnich aliantów.

W lipcu 1946 roku wziął ślub. Do Polski powrócił w październiku 1946 roku. Pracował w hurtowni PSS "Społem” w Rybniku, Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Górniczego oraz KWK Jankowice jako księgowy oraz rewident. Aktywnie uczestniczył w życiu środowisk kombatanckich, należąc m.in. do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 2015 roku opublikował swoje wspomnienia pt. "Moja historia ”. Był jednym z 12 byłych więźniów obozu oświęcimskiego, którzy w dniu 29 lipca 2016 roku spotkali z papieżem Franciszkiem przy Ścianie Straceń. W lutym 2017 roku został awansowany do stopnia podpułkownika. Mieszkał w rybnickiej dzielnicy Maroko-Nowiny.

Za swe zasługi otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrny Krzyż Zasługi.