Poprzednia

ⓘ Przysposobienie obronne
                                     

ⓘ Przysposobienie obronne

Przysposobienie obronne – dawny przedmiot realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i obecnie nauczany częściowo na studiach, dawniej także w VII i VIII klasach szkół podstawowych. Zakres nauczania obejmował szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie byli także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieściła się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni i zasadach służby wojskowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.

Przedmiot usunięto ze szkół ponadgimnazjalnych 1.09.2012. Zastąpiono go przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa, który od 2009 roku realizowany jest również w gimnazjach.

                                     
  • lokalnym Radiu ReJa oraz w słupskim Radiu City. Był nauczycielem przysposobienia obronnego i zastępcą dyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej
  • na kursy przysposobienia wojskowego w 1931 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty, uzyskując stopień podporucznika. Walczył w wojnie obronnej 1939 był
  • batalionu ON typ IV. Pododdział był organizowany w oparciu o 591 Obwód Przysposobienia Wojskowego. W kampanii wrześniowej 1939 roku baon walczył w składzie
  • Dążenie niepodległościowe miało być realizowane poprzez ćwiczenia przysposobienia obronnego organizację marszów i demonstracji, a także wspieranie i propagowanie
  • I. Szukajewa Przez okres pół roku był nauczycielem przedmiotu przysposobienie obronne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku
  • obowiązki dowódcy batalionu łączył z funkcją komendanta 26 obwodu przysposobienia wojskowego. Józef Walenty Smagowicz ur. 14 lutego 1897 roku we Lwowie
  • była komendantką naczelną Przysposobienia Wojskowego Kobiet, od 1935 naczelnikiem Wydziału Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Państwowym
  • Młodzieży Polskiej w Borowym Młynie. W 1938 r. ukończyła kurs przysposobienia obronnego Po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie od października 1939
  • Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zdecydowana większość jej żołnierzy pozostała na emigracji. Działania obronne nad Sangro 5 Wileńska
  • Piechoty, powołana do życia powtórnie w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy szkół wyższych w Polsce, rozwiązana w sierpniu

Użytkownicy również szukali:

przysposobienie obronne po angielsku, przysposobienie obronne studia,

...
...
...