Poprzednia

ⓘ Karol Jurkiewicz
Karol Jurkiewicz
                                     

ⓘ Karol Jurkiewicz

Był profesorem mineralogii w Szkole Głównej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z miesięcznikiem "Przyroda i Przemysł" oraz innymi warszawskimi periodykami. Był popularyzatorem nauki, który przetłumaczył na język polski wiele dzieł z różnych dziedzin naukowych. Przetłumaczył m.in. i wydał w Warszawie Geografię powszechną illustrowaną - dwutomowe dzieło Amanda Schweiger-Lerchenfelda, które uzupełnił własnymi komentarzami.

Był również encyklopedystą piszącym hasła do 28 tomowej Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z lat 1859-1868. Jego nazwisko wymienione jest w I tomie z 1859 roku na liście twórców zawartości tej encyklopedii.

Był żonaty z siostrą Maksymiliana Jatowta ps. "Jakub Gordon”.

                                     

1. Dzieła

 • Plan stworzenia. Odczyty o podstawach przyrodzonych powinowactwa ze zwierzątami, tłum. Louis Agassiz, 1876.
 • Kurs chemii nieorganicznej wykładany w paryzkiej szkole centralnej sztuk i rzemiosł, t. 1- 2, tłum. Auguste-André-Thomas Cahours, 1862,
 • Wykład hygieny w Szkole Lekarskiéj w Paryżu, t. 1-3, 1853,
 • Człowiek, jego pochodzenie, rasy i dawność, tłum. Bonifacius Platz, 1892,
 • Geografia powszechna illustrowana, t. 1-2, tłum. Amanda Schweiger-Lerchenfelda,
 • Geologia, tłum. Archibald Geikie, 1911.
                                     
 • Janikowski nr 4069 st. strzel. Hilary Jankowski nr 4050 pchor. Konstanty Jurkiewicz nr 4908 sierż. Kazimierz Kawałek kpr. Władysław Klimowicz nr 3591 kpr
 • za najlepszy film dokumentalny: etiuda szkolna Radioakcja, reż. Tomasz Jurkiewicz Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego Nagroda Jury Złota
 • do departamentu przydzielony został kpt. dypl. art. Mieczysław Tadeusz Jurkiewicz z 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, a ubył mjr dypl. Wacław Popiel do 26 Pułku
 • Tadeusz Boratyński dowódca II dywizjonu mjr dypl. Mieczysław Tadeusz Jurkiewicz dowódca 5 baterii kpt. Jan Gutry dowódca plutonu ppor. Benedykt Kowalski
 • Mańkowski Świtem reż. Grzegorz Szarafiński Wesołych świąt reż. Tomasz Jurkiewicz Wszystko, co najlepsze reż. Mathias Mezler Związek na odległość reż
 • Włodzimierz Hellmann 1929 prof. Politechniki Gdańskiej Jan Jagielski Longin Jurkiewicz 1938 cichociemny Witold Kamler 1924 prof. Politechniki Warszawskiej

Użytkownicy również szukali:

...
...
...