Poprzednia

ⓘ Psychobiografia
                                     

ⓘ Psychobiografia

Psychobiografia ma na celu opisanie znaczących osób, np artystów lub przywódców politycznych poprzez zastosowanie teorii oraz badań psychologicznych. Dzięki połączeniu psychologii osobowości i danych historycznych psychobiografia może być uważana za historyczną formę studium przypadku, stanowiąc rozwijający się obszar w dziedzinie biografii.

Osoby, które były przedmiotem badań psychobiograficznych, to m.in. Adolf Hitler, Sylvia Plath, Vincent van Gogh, Marcin Luter, Abraham Lincoln, Elvis Presley, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Andrew Jackson oraz Richard Nixon.

Jednym z pierwszych przykładów użyteczności psychobiografii był raport Henryego Murraya na temat osobowości Adolfa Hitlera.

Za pierwszą nowoczesną psychobiografię powszechnie uważana jest analiza osobowości Leonarda da Vinci autorstwa Zygmunta Freuda 1910, jednakże, jak zauważa Teresa Rzepa, pierwszym na świecie psychobiografistą był Władysław Witwicki, wyprzedzając o rok Freuda swoją psychobiografią Sokratesa, zawartą we wstępie do własnego tłumaczenia Uczty Platona 1909. Witwicki przeprowadził również analizę psychologiczną Jezusa – w komentarzu do własnego przekładu Ewangelii Mateusza i Ewangelii Marka Dobra Nowina według Mateusza i Marka.

Gdy psychobiografie zyskały większe uznanie, autorzy różnych zawodów stworzyli własne dzieła z alternatywnych perspektyw i różnych metod analizy tematów psychobiograficznych, znacznie poszerzając psychobiografię poza perspektywę psychoanalityczną. Po psychoanalitykach, psychologach i psychiatrach, którzy napisali pierwsze psychobiografie, grono autorów poszerzyło na historyków, politologów, krytyków literackich, socjologów i antropologów, którzy przyczynili się do rozwoju tego gatunku. Od 1910 roku opublikowano ponad 4000 psychobiografii.

Z psychobiografią związany jest dział psychologii – psychobiografistyka, reprezentowana w Polsce przez Teresę Rzepę, która z kolei m.in. przedstawiła próbę portretu psychologicznego Władysława Witwickiego w swojej pracy habilitacyjnej Psychologia Władysława Witwickiego. W latach 1998-2000 Leszek Nowak z Poznania ur. 1962 napisał opracowanie, w którym na podstawie własnych przebytych urojeń posłanniczych oraz myśli nadwartościowych, w zestawieniu z opisami ewangelicznymi próbuje zrekonstruować psychikę Jezusa z Nazaretu – w rozdziałach zawierających kolejno analizę cech charakteru "zbawiciela ludzkości”, opis możliwego przebiegu wydarzeń z okresu jego publicznej działalności, naturalistyczne wyjaśnienie cudów.

Do najbardziej znanych psychobiografistów jest zaliczany Erik Erikson. Jego największe dzieła to psychobiografie Marcina Lutra Young man Luther 1958 oraz Mahatmy Gandhiego Ghandis truth 1969 oparte na koncepcjach psychoanalizy.

                                     
  • psychobiografistą. Swoją psychobiografią Sokratesa, zawartą w komentarzu do tłumaczenia Uczty 1909 wyprzedził o rok psychobiografię Leonarda da Vinci autorstwa
  • 55 - 57 1969 Domański CW: Michał Hieronim hr. Leszczyc - Sumiński. Psychobiografia polskiego przyrodnika i miłośnika sztuki z XIX wieku. 1995. Domański
  • rodziny założonej Obraz powstały w drodze tych dociekań Böhm nazwał psychobiografią Zawarł w niej takie składowe jak: stories przeżyte historie i sytuacje
  • Crazy? jurodiwyj kompleks Boga kompleks mesjasza krytyka biblijna psychobiografia syndrom jerozolimski Charles Binet - Sanglé: La folie de Jésus. T. 1 - 4

Użytkownicy również szukali:

...
...
...