Poprzednia

ⓘ Jan Jaracz
                                     

ⓘ Jan Jaracz

Jan Jerzy Jaracz – polski psychiatra, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Dyplom lekarski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu obecnie Uniwersytet Medyczny w 1979 i na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe i awanse akademickie od 1993 – adiunkt, od 2012 – profesor nadzwyczajny. Pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii uzyskał w 1982; drugi stopień w 1987. W latach 1983–1992 pracował jako kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów i Pracowników Szkół Wyższych w Poznaniu.

W uniwersyteckiej Klinice Psychiatrii w Poznaniu został zatrudniony w 1985. Zagraniczny staż naukowy odbył w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii 1991. Doktoryzował się w 1992 broniąc pracy pt. Porównanie obrazu klinicznego depresji oraz przepływu mózgowego krwi w przebiegu endogennych depresji w dwóch grupach wiekowych, przygotowanej pod kierunkiem Włodzimierza Strzyżewskiego.

Habilitował się w 2004 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Badania miejscowego przepływu mózgowego u chorych na depresję przy zastosowaniu tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu SPECT z użyciem 99mTC-HMPAO. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został mu nadany w 2016.

Na dorobek naukowy J. Jaracza składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach takich jak: "General Hospital Psychiatry”, "Journal of Nervous and Mental Disease” oraz "Psychiatria Polska”. Wraz z Januszem Rybakowskim jest współautorem Leksykonu manii i depresji Termedia, Poznań 2010. Jest także współautorem podręcznika Psychiatria w praktyce ratownika medycznego.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, gdzie od 2012 pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTP.