Poprzednia

ⓘ Acta Scientiarum Polonorum
                                     

ⓘ Acta Scientiarum Polonorum

Acta Scientiarum Polonorum – czasopismo naukowe wydawane przez polskie uczelnie rolnicze na drodze porozumienia podpisanego na SGGW w dniu 20 lipca 2001 roku w Warszawie.

W ramach czasopisma wydawanych jest 15 serii tematycznych publikujących oryginalne prace badawcze, krótkie komunikaty oraz prace przeglądowe z różnych działów rolniczych. Poszczególne serie są niezależne od siebie i wydawane są w wydawnictwach uczelni rolniczych. Serie początkowo publikowały prace w języku polskim i angielskim a od 2010 roku większość publikuje wyłącznie w języku angielskim.

Rada programowa składa się z przedstawicieli poszczególnych uczelni-wydawnictw.

Poszczególne serie mają charakter open access, i są niezależnie indeksowane przez wiele baz danych oraz instytucji naukowych. Między innymi przez: AGRICOLA, AGRIS - FAO, CABI, pięć baz danych EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichs Periodicals Directory, Web of Science. Część serii posiada indeks cytowań IF i znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

                                     

1. Serie wydawnicze

Pełna nazwa bibliograficzna składa się z nazwy głównej, wspólnej dla wszystkich serii oraz z nazwy serii pisanej po kropce np. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus.

                                     
 • strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Seria Oeconomia 6 4 2007, s. 39 47, 2007. W tym roku rent
 • wodnogospodarczego zrównoważonego rozwoju zlewni Raszynki, w: Acta Scientiarum Polonorum Architectura, nr 6 1 2007, s.59, ISSN 1644 - 0633 Agata Pawłat - Zawrzykraj
 • wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, w: Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, nr 11 3 2012
 • Jakość wód powierzchniowych i gruntowych w małej zlewni leśnej, w: Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, nr 3 1 2004, s.88, ISSN 1644 - 0765 Aqua
 • Nauk Leśnych PAN, Komitetu Geodezji PAN, dwóch Rad Naukowych Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Geodesia et Descriptio Terrarum Rady
 • warunków siedliskowych i roślinności rezerwatu halofitów Owczary Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 5 1 s. 113 122, 2006. Zarządzenie
 • liofilizowanych owoców chróściny jagodnej Arbutus unedo L. ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 10 3 s. 331 - 338, 2011. Germplasm
 • Samolus Valerandi L. Primulaceae w Kotlinie Pyrzyckiej, w: Acta Scientiarum Polonorum - Biologia, 6 1 - 2 2007, wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • in the littoral of lake Barlineckie Myślibórz Lakeland w: Acta Scientiarum Polonorum Piscaria, nr 2 2 2003, ss.14 - 15, ISSN 1644 - 0706 Zarządzenie Ministra
 • parthenocarpic pears collected from trees grown on different rootstocks. Acta scientiarum Polonorum Hortorum cultus 5 14 s. 69 - 82, October 2015. ISSN 1644 - 0692
 • Michalski, Jakość mikrobiologiczna mięsa drobiowego oddzielanego mechanicznie, w: Acta Scientiarum Polonorum Medicina Veterinaria, nr 7 4 2008, ss. 43 49
 • parthenocarpic pears collected from trees grown on different rootstocks. Acta scientiarum Polonorum Hortorum cultus 5 14 s. 69 - 82, October 2015. ISSN 1644 - 0692
 • Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. I. w kulturze in vitro, Acta Scientiarum Polonorum 2004 . JanJ. Kopcewicz JanJ., StanisławS. Lewak StanisławS.