Poprzednia

ⓘ Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
                                     

ⓘ Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery – naukowe czasopismo medyczne dotyczące kardiologii, kardiochirurgii oraz torakochirurgii; wydawane od 2004. Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Kwartalnik.

Kwestie wydawniczo–techniczne tytułu leżą w gestii poznańskiego wydawnictwa medycznego Termedia. Publikacje ukazują się w systemie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0.

Czasopismo przeznaczone jest dla kardiologów, kardiochirurgów i torakochirurgów. Publikowane są prace oryginalne eksperymentalne i badawcze, poglądowe i kazuistyczne.

Pismo ma wskaźnik Hirscha równy 6 2017. W międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank SJR mierzącym wpływ, znaczenie i prestiż poszczególnych czasopism naukowych "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska" została sklasyfikowana na 252. miejscu wśród czasopism z dziedziny kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej ranking za rok 2017. W polskich wykazach czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymywało odpowiednio: 6 pkt - 2009, 9 pkt - 2010, 15 pkt - 2011–2013, 10 pkt - 2014, 14 pkt - 2015–2016.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w Directory of Open Access Journals DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index Web of Science, Thomson Reuters, Electronic Journals Library EZB, Free Medical Journals, Geneva Foundation Free Medical Journals, Harvard Libraries - University of California Libraries, HINARI, Index Copernicus, ProQuest, PubMed, PubMed Central PMC oraz w Scopusie.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Wojciech Dyszkiewicz. Funkcję redaktora zarządzającego sprawuje Bartłomiej Perek. Honorowym redaktorem naczelnym jest Marian Zembala.

W skład rady redakcyjnej wchodzą głównie specjaliści z Polski oraz – w mniejszym stopniu – także z zagranicy.