Poprzednia

ⓘ Grażyna Leja
                                     

ⓘ Grażyna Leja

Grażyna Leja – polska polityk, przedsiębiorca i urzędniczka państwowa, od 27 listopada 2007 do 8 stycznia 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła studia wyższe, po których pracowała w Orbisie. Później była związana z branżą turystyczną, prowadząc przedsiębiorstwa i zasiadając w zarządach spółek z tej branży. Prowadziła także własny hotel. W latach 90. została członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2002 do 2010 z dwumiesięczną przerwą od listopada 2007 do stycznia 2008 była pełnomocnikiem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw turystyki od 2002 do 2007 odpowiadała także za kulturę. W 2007 kandydowała do Sejmu z pierwszego miejsca listy PSL w okręgu nr 13, uzyskując 8331 głosów i nie zdobywając mandatu.

27 listopada 2007 powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialnego za turystykę. Złożyła dymisję 4 stycznia 2008 przyjętą 8 stycznia w związku z zarzutami dotyczącymi współpracy z tajnymi służbami PRL wysuwanymi przez Instytut Pamięci Narodowej.

W maju 2010 została nieprawomocnie skazana przez Sąd Okręgowy w Krakowie za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego na trzy lata pozbawienia praw publicznych. Wyrok ten został uchylony przez sąd apelacyjny z powodu braków w materiale dowodowym. W listopadzie 2011, po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Krakowie potwierdził prawdziwość oświadczenia lustracyjnego Grażyny Lei i uniewinnił ją.

Od 1976 żona Józefa, ma córkę.