Poprzednia

ⓘ Michał Arabski
                                     

ⓘ Michał Arabski

Michał Stanisław Arabski – polski biolog, specjalizujący się w biochemii i biofizyce, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prorektor tej uczelni.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia z zakresu biologii na Uniwersytecie Łódzkim 2002 i z zakresu fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 2004. Doktoryzował się w 2005 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w oparciu o pracę Uszkodzenia i naprawa DNA oraz działanie amoksycyliny w infekcji Helicobacter pylori. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 na Uniwersytecie Łódzkim na podstawie cyklu prac pt. Nowe zastosowania interferometrii laserowej w badaniach biomolekuł, na który złożyło się siedem spójnych tematycznie prac oryginalnych, w tym jeden rozdział w monografii.

W latach 2002–2003 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. W październiku 2005 został mianowany na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2013 objął na tej uczelni stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2016 został zastępcą dyrektora Instytutu Biologii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK, a w 2017 objął kierownictwo Zakładu Biochemii i Genetyki. W czerwcu 2018 został wybrany na prorektora UJK do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

Specjalizuje się w biochemii i biofizyce. Podjął badania w zakresie oceny właściwości biologicznych nowych związków chemicznych, nośników leków oraz białek rekombinowanych jako potencjalnych preparatów terapeutycznych. Opublikował ok. 50 prac, w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej.

W 2009 otrzymał Nagrodę im. Wacław Szybalskiego za najlepszą pracę młodego biotechnologa.