Poprzednia

ⓘ Ludwik Kuropatwa
                                     

ⓘ Ludwik Kuropatwa

Ludwik Kuropatwa – pułkownik ludowego Wojska Polskiego, wieloletni komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w rodzinie Stanisława i Katarzyny. W 1937 ukończył siedmioklasową szkołę podstawową. W lutym 1942 został wywieziony na przymusowe roboty do Berlina. Od 10 czerwca 1945 służył w Wojsku Polskim. W okresie od 25 kwietnia 1948 do 11 września 1949 kształcił się w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 1. W latach 1954-1957 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP. Od 1958 oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej. W latach 1959-1960 ukończył kurs doskonalenia oficerów kontrwywiadu w Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim. W latach 1958-1960 służył jednostkach podległych Zarządowi WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego, a w latach 1960-1968 w tym Zarządzie na stanowiskach starszego pomocnika szefa oddziału, zastępcy szefa oddziału, szefa wydziału. Od marca 1968 pełnił obowiązki, a od grudnia 1968 przez kolejnych 15 lat był komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. W międzyczasie, od listopada 1975 do maja 1976, był zastępcą dowódcy ds. WSW Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. 15 czerwca 1983 obowiązki komendanta ośrodka przekazał pułkownikowi Zbigniewowi Sawickiemu. Od 14 listopada 1983 do 11 listopada 1987 attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Bukareszcie. W stan spoczynku przeszedł w czerwcu 1988 roku w wieku 64 lat.

Był członkiem PPR i PZPR. W 1972 roku rozkazem MON został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.

                                     

2. Ordery i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • inne odznaczenia
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
                                     
 • Nestorowiczowi Nestorowicowi udzieliła Jastrzębca rodzina Myśliszowskich w 1676. Ludwik Orgewal de Orgewal, Orgewalt, Dorgiewal wojskowy, otrzymał w 1683 indygenat
 • krakowskiego na sejm grodzieński 1678 - 1679 roku. W 1679 wyjechał na dwór Ludwika XIV, od którego już wcześniej pobierał pensję 15 000 liwrów rocznie. Poseł
 • Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 35. Ludwik Zieliński, Pamiątki historyczne krajowe, Lwów 1841, s. 24. Actum in Curia
 • III Sobieskiemu, po jego śmierci występował przeciw kandydaturze Jakuba Ludwika Sobieskiego. W czasie elekcji 1674 roku został sędzią generalnego sądu
 • Sebastian Filipek - Kaźmierczak, Romuald Poliński, Elżbieta Janiszewska - Kuropatwa Maciej Jabłoński, Sławomir Urbaniak, Mirosław Mielniczuk i Marek Zagórski
 • Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 157 - 230. Ludwik Kubala, Wojna moskiewska R. 1654 - 1655, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1910
 • Szubski wyświęcony 1977 ks. Jacek Stasiak wyświęcony 1984 ks. Zdzisław Kuropatwa wyświęcony 1986 ks. Sławomir Ochocki wyświęcony 1986 ks. Cezary Ochocki
 • wróbel szary, szpak, gawron, zięba, trznadel zwyczajny, rudzik, kos, kuropatwa bocian biały, czapla czarna, czapla siwa, bażant, przepiórka, jaskółka
 • z Gorenic Jan Lanckoroński z Brzezia Jan Bejzat z Mokrska 1455 Jan Kuropatwa 1455 1459 Piotr Dunin 1459 Michał Lasocki 1472 Paweł Jasieński
 • z Gorenic Jan Lanckoroński z Brzezia Jan Bejzat z Mokrska 1455 Jan Kuropatwa 1455 1459 Piotr Dunin 1459 Michał Lasocki 1472 Paweł Jasieński
 • z Gorenic Jan Lanckoroński z Brzezia Jan Bejzat z Mokrska 1455 Jan Kuropatwa 1455 1459 Piotr Dunin 1459 Michał Lasocki 1472 Paweł Jasieński

Użytkownicy również szukali:

...
...
...