Poprzednia

ⓘ Lotnicze urządzenia naziemne
                                     

ⓘ Lotnicze urządzenia naziemne

Lotnicze urządzenia naziemne – obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego.

LUN dzielą się na klasy:

 • automatyczną rejestrację korespondencji pochodzącej z powyższych urządzeń,
 • ruchomą analogową i cyfrową łączność pomiędzy statkami powietrznymi a stacjami zainstalowanymi na powierzchni ziemi, pokładzie statku powietrznego lub platformie morskiej, wykorzystujące fale radiowe, przeznaczone dla ruchomej służby lotniczej,
 • stałą łączność zapewniającą transmisję danych i głosu pomiędzy określonymi lotniczymi stacjami stałymi, połączonymi ze sobą liniami telekomunikacyjnymi, przeznaczone dla służb zarządzania ruchem lotniczym,
 • Urządzenia łączności radiokomunikacyjne – COM, zapewniające co najmniej
 • WAM Wide Area Multilateration – multilateracyjne systemy dozorowania obszarowego lub LAM Local Area Multilateration – multilateracyjne systemy dozorowania lokalnego;
 • Urządzenia radiolokacyjne dozorowania – SUR, zapewniające informację o pozycji, identyfikacji i statusie statków powietrznych w przestrzeni pokrycia albo pojazdów naziemnych i statków powietrznych znajdujących się w polu ruchu naziemnego, w szczególności
 • ADS Automatic Dependent Surveillance – automatyczne systemy dozorowania zależnego,
 • SSR Secondary Surveillance Radar – wtórne radary dozorowania, c) SMR Surface Movement Radar – radary kontroli ruchu naziemnego,
 • PSR Primary Surveillance Radar – pierwotne radary dozorowania,
 • GBAS Ground Based Augmentation System – systemy wspomagające oparte na urządzeniach naziemnych
 • ILS GP/ILS GS Instrument Landing System – Glide Path/Slope – radiolatarnie ścieżki schodzenia systemu ILS;
 • NDB Non-Directional Beacon – radiolatarnie bezkierunkowe,
 • VOR VHF Omni-directional Radio Range – radiolatarnie ogólnokierunkowe lub DVOR Doppler VHF Omni- -directional Radio Range – dopplerowskie radiolatarnie ogólnokierunkowe,
 • ILS LOC/ILS LLZ Instrument Landing System – Localizer – radiolatarnie kierunku systemu ILS,
 • DME Distance Measuring Equipment – radioodległościomierze,
 • Urządzenia radionawigacyjne pomoce radionawigacyjne – NAV, zapewniające statkom powietrznym w przestrzeni pokrycia informację o ich pozycji, w szczególności
 • uproszczone,
 • Wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN, zapewniające statkom powietrznym pomoce nawigacyjne zainstalowane na stałe na terenie albo w rejonie lotniska, w skład których wchodzą
 • precyzyjnego kategorii I, – precyzyjnego kategorii II/III,
 • świetlne systemy podejścia Approach Lighting Systems
 • strefy przyziemienia,
 • systemy świateł drogi startowej, w których skład wchodzą światła
 • progu drogi startowej oraz światła poprzeczki skrzydłowej,
 • krawędzi drogi startowej,
 • końca drogi startowej,
 • osi drogi startowej,
 • systemy wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia, w których skład wchodzą
 • wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI Precision Approach Path Indicator, zwane dalej "PAPI”,
 • uproszczone wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego APAPI Abbreviated Precision Approach Path Indicator, zwane dalej "APAPI”,
 • pośredniego miejsca oczekiwania,
 • ochronne drogi startowej,
 • poprzeczki zatrzymania,
 • krawędzi drogi kołowania,
 • osi drogi kołowania,
 • systemy świateł drogi kołowania, w których skład wchodzą światła
 • wskazania drogi szybkiego zjazdu RETILS,
 • systemy świetlne lotnisk dla śmigłowców, w których skład wchodzą
 • systemy świateł strefy przyziemienia i oderwania od ziemi TLOF Touchdown Lift-Off Surface,
 • systemy świateł strefy końcowego podejścia i startu FATO Final Approach and Takeoff Area,
 • świetlne systemy podejść do lądowania dla śmigłowców,
 • wskaźniki ścieżki podejścia dla śmigłowców HAPI Helicopter Approach Path Indicator;
 • systemy podświetlanych znaków pionowych,
 • świetlne systemy naprowadzania,
 • Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET, zapewniające dane meteorologiczne dla potrzeb służb żeglugi powietrznej, w szczególności
 • systemy AWOS przeznaczone dla operacji nieprecyzyjnych podejść i lądowań,
 • systemy AWOS Automated Weather Observing System kategorii 1–3 na lotniskach z drogami startowymi przeznaczonymi dla operacji w kategorii I–III precyzyjnych podejść i lądowań,
 • radary meteorologiczne, d) systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych;
 • Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP, zapewniające przetwarzanie i zobrazowanie danych dozorowania i danych o planach lotów w celu operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrzne.
                                     
 • kontroler ruchu naziemnego ang. GND - Ground Controller kontroler ruchu lotniczego pełniący służbę służba kontroli ruchu lotniczego wobec statków powietrznych
 • systemy pozwalające operować nad terenami, na których nie znajdują się naziemne pomoce nawigacyjne: RSBN, RSDN radiotechniczne systemy bliskiej i dalekiej
 • możemy podzielić na: Naziemny skaning laserowy z ang. TLS Terrestrial Laser Scanning - w skrócie reprezentowany jest przez naziemne skanery 3d, które
 • Urządzenia ILS na lotnisku w Mirosławcu zostały zamontowane i rozwinięte w 2001, ale niesprawność wystąpiła już w momencie przekazywania urządzenia i
 • danych oraz jednoznaczną identyfikację statku powietrznego. Transpondery lotnicze odbierają zapytania na częstotliwości 1030 MHz i odpowiadają na częstotliwości
 • nie końcowego urządzenia Nie uwzględnia się więc zastosowanych komponentów RF oraz samej anteny. W efekcie popularne gotowe urządzenia oparte na tym
 • obsługę co najmniej 75 - 80 mln pasażerów i ponad 5 mln ton ładunków. Obiekty naziemne na lotnisku przeszły zmianę w celu umożliwienia budowy dwóch stacji na
 • w poniższych dwóch cytatach, pochodzących z tekstu URZĄDZENIA I SYSTEMY TELEKOMUNIKACJI LOTNICZEJ słowo to występuje w znaczeniu opisywanym w niniejszym

Użytkownicy również szukali:

rlun,

...
...
...