Poprzednia

ⓘ Kolanów
Kolanów
                                     

ⓘ Kolanów

Osiedle położone jest w południowo-zachodniej części miasta i sąsiaduje z:

  • od południa: osiedlem Dołuszyce
  • od zachodu: Łapczycą.
  • od wschodu: osiedlem Uzbornia
  • od północy: osiedlem Niepodległości, osiedlem Chodenice
                                     

1. Historia

Do 1973 roku była to osobna wieś. Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1123-1125 i najprawdopodobniej dotyczą solanek, które się tu znajdowały. Miejscowością zarządzali wówczas benedyktyni z Tyńca.

                                     

2. Charakterystyka

Dominują tutaj domy jednorodzinne. Znajduje się tu kapliczka p.w. Matki Bożej Różańcowej, która została wzniesiona w latach 1934-1935 przez mieszkańców Kolanowa. Neogotycki styl budowy nawiązuje do architektury BazylikiMieści się tutaj remiza OSP Kolanów i Kościół św. Pawła Apostoła.

                                     

3. Przyroda

Na terenie osiedla ulokowany jest las kolanowski. W nim swój początek bierze potok Babica, który ma swoje ujście w Rabie. Na skraju lasu jest szkółka jazdy konnej i ośrodek hipoterapii. Znajduje się tu również hodowla danieli.