Poprzednia

ⓘ Arkadiusz Huzarek
                                     

ⓘ Arkadiusz Huzarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1998.

W latach 1999–2001 zatrudniony jako specjalista w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2001 do 2005 pracował jako prawnik w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, a w latach 2005–2006 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta” oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Warta”. W 2006 został dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Z ramienia ministra finansów zasiadał w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komitecie Usług Finansowych przy Radzie Unii Europejskiej. Był także członkiem rad nadzorczych Giełdy Papierów Wartościowych oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Emerytalnego Rady Europy.

5 marca 2007 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. 8 listopada tego samego roku odwołany ze stanowiska. Pracował później jako prezes zarządu spółek inwestycyjnych i doradca z zakresu funduszy inwestycyjnych.

Żonaty, ma dwóch synów.