Poprzednia

ⓘ Mariusz Kuśmierczyk
                                     

ⓘ Mariusz Kuśmierczyk

Mariusz Kuśmierczyk – polski kardiochirurg i transplantolog kliniczny, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie.

                                     

1. Życiorys

W 1995 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Po studiach został zatrudniony w anińskiej Klinice Kardiochirurgii kierowanej przez Mariana Śliwińskiego. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1998. W warszawskim Instytucie Kardiologii najpierw pracował w I Klinice Kardiochirurgii 1998–2005, następnie po uzyskaniu specjalizacji z kardiochirurgii 2005 awansował na pozycję zastępcy kierownika II Kliniki Kardiochirurgii 2005–2011. Umiejętności kardiochirurgiczne doskonalił pod okiem Jacka Różańskiego, który był promotorem jego pracy doktorskiej pt. Ocena wczesna i średnioodległa funkcji autograftu płucnego u młodzieży i osób dorosłych, obronionej w 2001.

W 2004 ukończył Europejską Szkołę Kardiochirurgii we włoskim Bergamo, prowadzoną pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego. Habilitował się w 2010 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Późne reoperacje pacjentów dorosłych z Tetralogią Fallota, z zastosowaniem własnych modyfikacji technik operacyjnych. W 2011 uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej, awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz został zastępcą kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii 2011–2014; w 2015 awansował na kierownika. Tytuł naukowy profesora nauk medyczny został mu nadany w 2017.

Na dorobek naukowy M. Kuśmierczyka składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach takich jak "Journal of the American College of Cardiology”, "Circulation", "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska”, "Journal of Cardiac Surgery", "European Heart Journal” oraz "Kardiologia Polska”.

W kadencji 2016–2018 pełni funkcję sekretarza generalnego, a w kadencji 2018-2020 prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego.

W 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za rozwój transplantacji serca.

Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej kadencji 2018–2022.

Użytkownicy również szukali:

mariusz kuśmierczyk opinie, opinie o kardiochirurgii w aninie, piotr kołsut kardiochirurg,

...
...
...