Poprzednia

ⓘ Kunszt wodny
Kunszt wodny
                                     

ⓘ Kunszt wodny

Kunszt wodny – obiekt hydrotechniczny będący elementem sieci wodociągowej. W jego skład wchodziły przede wszystkim pompy wraz z oporządzeniem, zbiornik na wodę i koło wodne napędzające mechanizm. Kunszt wodny zapewniał odpowiednie ciśnienie w rurach doprowadzających bieżącą wodę do miast. Napędzany był siłą rzek.

Pierwsze obiekty tego typu nie miały pomp, lecz koło czerpalne. Prąd rzeki obracał koło z naczyniami przymocowanymi na obwodzie cylindrycznym, które u dołu czerpały wodę, a u góry wylewały ją do rynny, którą płynęła do rury wodociągu. Konstrukcje takie powstały m.in. w Lubece 1294, Zurychu 1382, Bremie 1394, Wrocławiu 1386, Monachium 1470 oraz Gdańsku 1539. Kunszty wodne bardziej zaawansowane technicznie zawierały wieżę ciśnień ze stacją pomp tłokowych. Pojawiały się one w XVI wieku, np. w Brunszwiku 1525 i Hamburgu 1536.

Kunszty wodne stosowano również w górnictwie do odwadniania kopalń podziemnych poprzez wypompowywanie wody dołowej.