Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kapituła katedralna janowska
                                               

Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie

Bazylika katedralna Narodzenia NMP w Tarnowie – kościół gotycki, przebudowywany w późniejszych okresach. Budowla jest trzynawowa, z wydłużonym prezbiterium, zamkniętym trójboczną absydą oraz dobudowaną ze strony zachodniej wysoką na 72 m wieżą.

                                               

Kaplica Skotnickich na Wawelu

Kaplica pod wezwaniem św. Wawrzyńca, zwana Skotnickich oraz Skarszewskiego – rzymskokatolicka świątynia o charakterze zabytkowym, należąca do parafii archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie. Jest jedną z kaplic publicznych bazyliki archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie na Wawelu. Znajduje się przy północnym ramieniu ambitu, pomiędzy kaplicą Lipskich, a kaplicą Zebrzydowskiego.

                                     

ⓘ Kapituła katedralna janowska

 • diecezjalny janowski mianował go dziekanem kapituły katedralnej w Janowie Podlaskim. Po śmierci brata, z wyboru kapituły katedralnej janowskiej pełnił w
 • Maryi Panny w Siedlcach Kapituła Katedralna przy Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach Kapituła Kolegiacka Janowska przy Kolegiacie Świętej
 • Podlaskim Sanktuarium w Węgrowie Drohiczyńska kapituła katedralna Kolegiacka kapituła węgrowska Podlaska kapituła kolegiacka Najświętsza Maryja Panna Matka
 • Tarnowska kapituła katedralna Bocheńska kapituła kolegiacka Nowosądecka kapituła kolegiacka Wojnicka kapituła kolegiacka Mielecka kapituła kolegiacka
 • Świątynia ma dwuwieżową fasadę i trójnawowe wnętrze. Jest siedzibą Janowskiej Kapituły Kolegiackiej. 7 czerwca 2018 roku Kolegiacie Świętej Trójcy w Janowie
 •  Zobacz też kategorię: Pochowani w bazylice katedralnej Narodzenia NMP w Tarnowie. Bazylika Katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • janowskim Ingres odbył 8 września 1819. Zorganizował diecezję, dokonał jej podziału na jedenaście dekanatów, mianował członków kapituły katedralnej
 • poznańskiej kapituły katedralnej w 1484 roku, kantor gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w 1487 roku, kanonik gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w 1491 roku
 • roku, prepozyt krakowskiej kapituły katedralnej w latach 1771 - 1797, proboszcz lwowski w 1777 roku, kanonik kapituły katedralnej lwowskiej w 1755 roku. Do
 • proboszcz lwowskiej kapituły katedralnej w 1725 roku, kanclerz lwowskiej kapituły katedralnej w 1709 roku, kanonik lwowskiej kapituły katedralnej w 1699 roku
 • Sąd Biskupi Sandomierska Kapituła Katedralna Kapituła Konkatedralna w Stalowej Woli Kapituła Kolegiacka w Opatowie Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim