Poprzednia

ⓘ Piotr Wojtczak
Piotr Wojtczak
                                     

ⓘ Piotr Wojtczak

Piotr Wojtczak – polski romanista, dyplomata w stopniu ambasadora tytularnego, ambasador RP w Luksemburgu od stycznia 2017, wcześniej m.in. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

                                     

1. Życiorys

Absolwent filologii romańskiej i politologii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie druga promocja – pro publico bono.

W 1994 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalizując się w problematyce integracji europejskiej, początkowo w Departamencie Integracji Europejskiej, a następnie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, tj. w czasie negocjacji akcesyjnych koordynował obszar wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Po akcesji został zastępcą ambasadora w Belgii. Po powrocie w 2005 objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Europy. W 2006–2007 kierował jako chargé d’affaires Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE. Następnie dwukrotnie był Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej 2006–2007. W latach 2008–2013 był zastępcą ambasadora i konsulem generalnym w wydziale konsularnym ambasady w Brukseli. Od stycznia 2017 jest ambasadorem w Luksemburgu. Listy uwierzytelniające złożył na ręce Wielkiego Księcia Luksemburga Henryka 8 lutego 2017.

Na marginesie działalności stricte zawodowej, w 2001 był jednym z pomysłodawców i organizatorów promocyjnego meczu piłki nożnej Polska – Unia Europejska z udziałem największych gwiazd polskiego i europejskiego futbolu, wspólnie grających z politykami.

Płynnie posługuje się językami: angielskim, francuskim i włoskim.