Poprzednia

ⓘ Droga wojewódzka nr 381
                                     

ⓘ Droga wojewódzka nr 381

Droga wojewódzka nr 381 – droga wojewódzka łącząca Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem. Droga przebiega przez malowniczy teren górzysty. Występują duże różnice wysokości. Jest to najszybszy przejazd z Kotliny Kłodzkiej w kierunku Wałbrzycha, Nowej Rudy oraz Kotliny Jeleniogórskiej.

                                     

1. Stan techniczny drogi

Droga Wojewódzka nr 381 znajduje się pod nadzorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Oddział Wałbrzych. Znaczne natężenie ruchu dobowego, błędy techniczne popełnione podczas budowy trasy oraz wieloletnie zaniedbania w bieżącym utrzymaniu drogi sprawiły, iż stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Z wyjątkiem nielicznych wyremontowanych od podstaw odcinków Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda ul. Niepodległości, Bierkowice-Gołogłowy) większość trasy znajduje się w opłakanym stanie technicznym i wymaga szybkiej interwencji i nakładów ze strony zarządcy. Największe wyrwy w trasie oraz koleiny występują na odcinkach:

 • Świerki – Bartnica w związku z przewożeniem na tym odcinku urobku z pobliskich kamieniołomów;
 • Głuszyca Górna, liczne koleiny oraz wyboje
                                     

2. Obwodnice

1) Obwodnica Nowej Rudy Droga wojewódzka 381 jest głównym ciągiem komunikacyjnym Nowej Rudy łączącym aglomerację wałbrzyską z Kotliną Kłodzką. Średni Dobowy Ruch w 2000 r. na odcinku miejskim wyniósł 6630 pojazdów a jego prognozowana wartość na rok 2020 wynosi prawie 13 tysięcy pojazdów. Intensywny ruch pojazdów z dużym udziałem tranzytu pojazdów ciężkich obsługujących kopalnię kruszyw skalnych w Nowej Rudzie Słupcu po dotychczasowym przebiegu tej drogi, w wielu miejscach nie spełniających parametrów normatywnych powoduje ogromne uciążliwości komunikacyjne i straty w substancji materialnej na terenie gęsto zabudowanego i zamieszkanego obszaru miasta.Budowa obwodnicy podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową na terenach po zlikwidowanej kopalni i innych zakładach przemysłowych. W chwili obecnej czynnikiem utrudniającym wysokim pojazdom dostęp do tych terenów jest wiadukt kolejowy przy ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 381. Jej realizacja wpłynie na poprawę jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez:

Zmniejszenie emisji spalin Zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego Zmniejszenie ilości wypadków samochodowych Oddziaływanie projektowanej drogi na świat zwierzęcy i roślinny będzie nieznaczne brak stanowisk fauny i flory objętych ochroną.

Realizacja projektu jest jednym z największych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2004–2008, który jest podstawowym instrumentem realizacji Strategii Województwa Dolnośląskiego w zakresie zadań własnych samorządu województwa. I Etap zakończony został w styczniu 2007 roku. Odcinek o długości 700 m. rozpoczyna się rondem przy ul. Niepodległości. Odcinek budowany był w bardzo trudnych warunkach, na potrzeby drogi konieczne było wydrążenie głębokiego wąwozu pod budowę ronda oraz przeprowadzenia drogi. Na odcinku wybudowane zostały dwa mosty przepustowe, jeden nad potokiem Woliborka, drugi nad ul. Młyńską. I Etap kończy się skrzyżowaniem z DW 384 do Ząbkowic Śląskich. dane pochodzą ze stron DZDW we Wrocławiu II Etap Oddano do użytku w październiku 2008 r. W ramach odcinka wykonano odcinek nowej drogi o długości 3.06 km w tym: pasów ruchu powolnego na odcinku o długości ok. 1 km, dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Nowa Ruda – Przygórze i Nowa Ruda – Jugów, mosty na potoku Piekielnica i na potoku Jugowskim, trzy przejazdy gospodarcze, wiadukt kolejowego nad obwodnicą w km 1+944.02, wiadukt drogowego nad droga polną, odwodnienie wraz z przepustami- rowy i odcinki kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowego nie usunięto jeszcze kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN, drogi serwisowe o nawierzchni tłuczniowej III Etap Prace na tym odcinku mają się rozpocząć w 2010 roku.

                                     

3. Miejscowości leżące przy trasie DW381

 • Jedlina-Zdrój
 • Wałbrzych
 • Nowa Ruda – obwodnica DW384
 • Bierkowice
 • Głuszyca Górna – DW380
 • Bożków
 • Kłodzko
 • Nowa Ruda – Słupiec
 • Święcko
 • Ludwikowice Kłodzkie
 • Świerki
 • Głuszyca – planowana obwodnica
 • Bartnica
 • Gołogłowy

Użytkownicy również szukali:

...
...
...