Poprzednia

ⓘ Akumulator mechaniczny
                                     

ⓘ Akumulator mechaniczny

Akumulator mechaniczny - urządzenie służące do akumulacji energii kinetycznej lub potencjalnej.

Akumulatory energii kinetycznej gromadzą energię w postaci energii kinetycznej poruszających się elementów, na przykład obracającego się koła zamachowego.

Akumulatory energii potencjalnej gromadzą energię poprzez:

  • zmiany objętości gazów
  • odkształcenie sprężyste ciał stałych
  • przemieszczanie masy w polu grawitacyjnym Ziemi

Przykładem akumulatora energii potencjalnej wykorzystującego odkształcenie sprężyste jest sprężyna w wiatrówce czy sprężyna napędowa w zegarku mechanicznym.

Akumulatory wykorzystujące ściśliwość gazów patrz pneumatyka wykorzystywane są w układach hydraulicznych maszyn do zmniejszenia skoków ciśnienia towarzyszących nierównomiernej pracy pompy. Akumulator hydrauliczny umożliwia przepływu cieczy roboczej z chwilową prędkością przepływu przewyższającą wydajność pompy, a także pozwala na wyłącznie pompy w przypadku chwilowego braku zapotrzebowania na energię hydrauliczną.

Akumulator powietrzny zbiornik ze sprężonym powietrzem stosowany jest w układach hamowania pociągów, przyczep samochodowych. Energia sprężonego powietrza wykorzystywana była dawniej do napędu torped, a obecnie do rozruchu dużych silników spalinowych.

Akumulatory energii wykorzystujące energię potencjalną w polu grawitacyjnym Ziemi przemieszczanie mas wody są wykorzystywane w elektrowniach szczytowo-pompowych.