Poprzednia

ⓘ Artykuły sejmiku w Środzie z 1534
                                     

ⓘ Artykuły sejmiku w Środzie z 1534

Artykuły sejmiku w Środzie z 1534 – najstarsze instrukcje poselskie wystawione w języku polskim w 1534.

Instrukcja została uchwalona 14 listopada 1534 na sejmiku przedsejmowym w Środzie Wielkopolskiej, a następnie przedłożona 30 listopada 1534 na sejmie walnym w Piotrkowie. Znane są trzy kopie instrukcji, z których najstarsza pochodzi z połowy XVI wieku i znajduje się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej.

Przed uchwaleniem instrukcji sejmiku średzkiego pojawiały się jedynie uzupełnienia w języku polskim do instrukcji wystawianych po łacinie np. instrukcja królewska na sejmiki nowokorczyński i kolski z 1503. Instrukcja z 1534 była elementem walki o obecność polszczyzny w życiu publicznym i zawierała m.in. żądanie, aby duchowieństwo nie zabraniało drukowania w języku polskim Biblii, praw, kronik i innych książek. Również inne punkty instrukcji były przejawem nasilających się nastrojów antyklerykalnych wśród szlachty.