Poprzednia

ⓘ Ewa Bieńkowska (prawniczka)
                                     

ⓘ Ewa Bieńkowska (prawniczka)

Ewa Bieńkowska – polska prawnik, wiktymolog, specjalistka w zakresie mediacji; prof. dr hab.

1 stycznia 1992 uzyskała stopień doktora habilitowanego dzięki rozprawie Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy. Była profesorem nadzwyczajnym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Autorka lub współautorka licznych publikacji, m.in.: Wiktymologia ; Prawo karne jutra: między pragmatyzmem a dogmatyzmem ; Mediacja w sprawach karnych ; Mediacja w sprawach nieletnich ; Poradnik mediatora ; Postępowanie w sprawach nieletnich ; Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem ; Prawa ofiar przestępstw ; Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz.

Zmarła 14 marca 2018.