Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Entomologiczne
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Polskie Towarzystwo Entomologiczne – jedno z najstarszych polskich towarzystw naukowych, organizacja pozarządowa, skupiająca entomologów, innych naukowców i amatorów zainteresowanych poznawaniem i badaniem owadów. Polskie Towarzystwo Entomologicznie wydaje czasopisma naukowe: Polskie Pismo Entomologiczne, Wiadomości Entomologiczne oraz serie wydawnicze Polish Entomological Monographs i Klucze do oznaczania owadów Polski.

                                     

1. Historia

Pierwotnie działało pod nazwą Polski Związek Entomologiczny. Zostało założone we Lwowie w 1923 roku jako kontynuacja działającej od 1920 roku Sekcji Entomologicznej Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pierwszym prezesem PZE był prof. dr Zygmunt Mokrzecki.

Celem działania lwowskiego PZE było m.in. "wszechstronne badanie owadów przede wszystkiem Polski i wydawanie własnych publikacyj ”. W 1925 roku przyjęto do PZE, na prawach członka – korporanta, Poznańskie Towarzystwo Entomologiczne założone w roku 1924, natomiast w 1935 roku utworzono pierwszą i jedyną przed II wojną światową, sekcję tematyczną – entomologii stosowanej.

Po wojnie Związek został reaktywowany w 1947 roku we Wrocławiu. W 1948 roku rozpoczęto tworzenie nowej entomologicznej biblioteki naukowej, a od roku 1949 zaczęły powstawać pierwsze oddziały terenowe w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

W okresie stalinowskim, w 1952 roku, wraz z innymi, głębokimi zmianami w strukturze polskiej nauki i życia społecznego, Towarzystwo finansowo i programowo uzależnione zostało od Polskiej Akademii Nauk. W ciągu następnych 20 lat oficjalne działania Towarzystwa podporządkowane były wytycznym kolejnych plenów PZPR i uchwał PAN. W 1963 roku siedziba Towarzystwa przeniesiona została do Lublina, a w 1967 – do Warszawy. We wrześniu 1965 zmieniono uchwałą Walnego Zgromadzenia dotychczasową nazwę – Polski Związek Entomologiczny na Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

W roku 1969 rozpoczęto wydawanie "Biuletynu Informacyjnego”, który w 1980 przekształcił się w "Wiadomości Entomologiczne”. W latach 70. XX wieku uzależnienie PTEnt od wpływów partyjnych i rządowych zaczęło maleć. W roku 1989 na ogólnokrajowym zjeździe PTEnt wybrano nowe władze i zmieniono redakcje czasopism. Siedzibę Towarzystwa przeniesiono do Wrocławia. W 1998 roku, w 75-lecie powołania do życia PZE, odbył się w Poznaniu Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa. Na siedzibę PTE wybrano Poznań, oraz dokonano licznych zmian w statucie Towarzystwa.

PTEnt organizuje ogólnopolskie i regionalne konferencje, sympozja i zjazdy poświęcone tematyce entomologicznej. Wydaje także newslettery: Dipteron, Trichopteron, Odonatrix.

                                     

2. Przewodniczący i Prezesi

 • prof. dr Konstanty Strawiński 1953–1966
 • dr hab. Marek Bunalski 2010–2019
 • prof. dr Henryk Sandner 1967–1989
 • prof. dr Zygmunt Mokrzecki 1923–1936
 • dr hab. Paweł Sienkiewicz od 2019
 • prof. inż. Aleksander Kozikowski 1937–1939; 1947–1952
 • prof. dr hab. Andrzej Warchałowski 1989–1995
 • prof. dr hab. Jarosław Buszko 1995–1998
 • prof. dr hab. Janusz Nowacki 1998–2010
                                     

3. Oddziały PTEnt

 • Oddział w Olsztynie
 • Oddział w Skierniewicach
 • Oddział w Łodzi
 • Oddział we Wrocławiu
 • Oddział w Poznaniu
 • Oddział w Lublinie
 • Oddział w Bytomiu
 • Oddział w Gdańsku
 • Oddział w Krakowie
 • Oddział w Rzeszowie
                                     

4. Sekcje tematyczne

Obecnie w PTEnt działają następujące sekcje tematyczne:

 • Sekcja Lepidopterologiczna
 • Sekcja Entomologii Leśnej
 • Sekcja Hymenopterologiczna
 • Sekcja Hemipterologiczna
 • Sekcja Odonatologiczna
 • Sekcja Koleopterologiczna
 • Sekcja Trichopterologiczna
 • Sekcja Paleoentomologiczna
 • Sekcja Dipterologiczna