Poprzednia

ⓘ Wskaźnik rentowności kapitału własnego
                                     

ⓘ Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału własnego – wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych.

W polskich warunkach określa ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć spółce z jednego złotego kapitałów własnych. Obliczając ROE, liczy się zysk za dany okres do stanu kapitałów własnych na początek danego okresu.

Zysk netto przez kapitał własny wyrażony w % = ROE

Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja przedsiębiorstwa. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend.