Poprzednia

ⓘ Metropolia katowicka
                                     

ⓘ Metropolia katowicka

Organizacja terytorialna Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, biorąc pod uwagę zmiany granic politycznych, nie była możliwa, zwłaszcza jeśli chodzi o Ziemie Zachodnie i Północne oraz te części diecezji, które na mocy układu poczdamskiego zostały wcielone do Związku Radzieckiego. Po 1989 nastąpiły w Polsce warunki, które ułatwiły taką reorganizację. Okolicznością sprzyjającą było uregulowanie w 1970 kwestii związanych z sytuacją diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz ustawa z 17 maja 1989 regulująca status Kościoła w Polsce, w tym także przywrócenie hierarchii kościelnej w dawnych republikach radzieckich oraz powstanie diecezji w Białymstoku. Oficjalnie proces reorganizacji rozpoczął się pod koniec 1991. Papież Jan Paweł II w liście do prymasa kard. Józefa Glempa 4 października 1991 postulował tworzenie nowych diecezji; w mniejszym stopniu brano pod uwagę granice historyczne, a w większym kryterium ilościowe. 10 października 1991 powołano Komisję do Spraw Podziału Administracyjnego Kościoła w Polsce pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego. 30 października 1991 w czasie rozmów na temat reorganizacji padła propozycja, aby Górny Śląsk otrzymał metropolię. W kurii katowickiej opracowano założenia nowej organizacji terytorialnej Kościoła na Górnym Śląsku, zakładające podział diecezji katowickiej i powstanie dwóch nowych: gliwickiej i bielskiej. Projektowane zmiany były zbieżne z programem regionalizacji opracowanym w odniesieniu do Górnego Śląska przez Urząd Wojewódzki w Katowicach, a także konsultowane z władzami państwowymi. Ludność – ok. 4 mln. 29 października 2011 papież Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. Damiana Zimonia z pełnienia funkcji Metropolity Katowickiego. Jednocześnie mianował nowym Metropolitą Katowickim Biskupa Ordynariusza Tarnowskiego Wiktora Skworca.

                                     

1. Bulla Totus Tuus Poloniae Populus

Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 zreorganizował dotychczas istniejącą strukturę metropolitalną, do 5 istniejących metropolii doszło 9 nowych, w tym katowicka. W skład metropolii katowickiej jako sufraganie weszły diecezje: opolska i gliwicka. Podniósł jednocześnie do godności arcybiskupa metropolity katowickiego biskupa Damiana Zimonia.

                                     

2. Biskupi metropolii

Biskupi diecezjalni

 • Sufragan: prof. dr hab. Jan Kopiec od 2012 Gliwice
 • Sufragan: dr hab. Andrzej Czaja od 2009 Opole
 • Metropolita: dr Wiktor Skworc od 2011 Katowice

Biskupi pomocniczy

 • ks. bp dr Adam Wodarczyk od 2015 Katowice
 • ks. bp Paweł Stobrawa od 2003 Opole
 • ks. bp Marek Szkudło od 2015 Katowice
 • ks. bp Andrzej Iwanecki od 2018 Gliwice
 • ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała od 2014 Opole
 • ks. bp dr Grzegorz Olszowski od 2018 Katowice

Biskupi seniorzy

 • ks. bp dr Gerard Kusz od 2014 Gliwice
 • ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol od 2009 Opole
 • ks. abp dr Damian Zimoń od 2011 Katowice
 • ks. bp Jan Wieczorek od 2011 Gliwice

Użytkownicy również szukali:

gość katowicki, terminy bierzmowania 2020 diecezja katowicka,

...
...
...