Poprzednia

ⓘ Rozwój społecznościowy oparty na zasobach
                                     

ⓘ Rozwój społecznościowy oparty na zasobach

Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – metoda aktywizowania społeczności lokalnej skupiająca się na odkrywaniu i mobilizacji zasobów, które już w danej społeczności występują.

                                     

1. Charakterystyka

John McKnight, badacz społeczności lokalnych, określił metodę ABCD jako system organizacyjny, który ma uporządkować i nadać sens całemu nieładowi w życiu społeczności. Metoda daje członkom społeczności narzędzia do znalezienia i zmobilizowania tego, co już posiadają, celem wykorzystania w procesie wzmocnienia tej społeczności. Posiadane środki stają się cenne dopiero wtedy, gdy się je skumuluje i uczyni użytecznymi. System posiada trzy fundamentalne cechy:

  • jest skupiony na tym, co jest wewnątrz społeczności internally focused - na znalezieniu wewnętrznych sił i zasobów, gdyż to ludzie żyjący w danej społeczności są najważniejszymi autorami zmiany,
  • jest oparty na zasobach asset-based - koncentruje się na tym co już jest pożyteczne w społeczności,
  • jest napędzany relacjami relationship driven - wspólnoty utrzymują się głównie dzięki połączeniom międzyludzkim, bo tylko w takiej relacji można pokazać swoje talenty.

Relacje ujawniają więc wszelkie zasoby społecznościowe oraz możliwości generowania pożytecznych połączeń pomiędzy ich pięcioma elementami składowymi:

  • instytucjami biznesowymi, rządowymi, samorządowymi lub nie działającymi dla zysku, np. firmy, biblioteki, kościoły ośrodki wsparcia,
  • światem materialnym.
  • jednostkami ludzie oraz ich talenty i możliwości,
  • lokalnymi stowarzyszeniami, zrzeszeniami, grupami nieformalnymi, klubami, związkami religijnymi, jednostkami samopomocowymi platformy współdziałania dla wspólnego dobra,
  • lokalną ekonomią wymiana gospodarcza uruchamia środki finansowe,