Poprzednia

ⓘ Przodownik turystyki pieszej PTTK
                                     

ⓘ Przodownik turystyki pieszej PTTK

Przodownik turystyki pieszej PTTK – członek społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, inicjator rozwoju i popularyzator turystyki pieszej i krajoznawstwa. Ma prawo potwierdzania odbytych wycieczek na Odznaki Turystyki Pieszej oraz weryfikacji punktów na odznaki, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Uprawnienie zostało ustanowione w 1952. Koordynację działań przodowników prowadzi Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

                                     

1. Stopnie

Uprawnienie przodownika występuje w czterech stopniach:

 • Przodownik TP I stopnia uprawnienia na wszystkie województwa; odznaka w kolorze białym.
 • Przodownik TP II stopnia uprawnienia na więcej niż jedno województwo; odznaka w kolorze żółtym,
 • Przodownik TP III stopnia uprawnienia na jedno województwo; odznaka w kolorze niebieskim,
 • Młodzieżowy Przodownik TP uprawnienia można uzyskać w wieku 15-18 lat, wygasają po ukończeniu 19 roku życia; odznaka w kolorze zielonym,

Kandydat na przodownika jest poddawany sprawdzeniu wiadomości dotyczących danego województwa, znajomości historii i statutu PTTK oraz regulaminu przodownika i odznak turystyki pieszej. Sprawdzane są również jego umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zbiorowych wycieczek pieszych; zasad orientacji w terenie; zagadnień ochrony zabytków i przyrody; zagadnień geografii, etnografii i historii; zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej przodownik może otrzymać tytuł Honorowego Przodownika TP odznaka w kolorze czerwonym.

                                     
 • powstałym w 1969 Oddziale Nauczycielskim PTTK w Łodzi. W 1971 uzyskała uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej W czasie swej pracy w Grajewie w latach
 • Nauczycielskim PTTK im. Bronisława Szwalma. W 1965 zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej a w 1975 został Honorowym Przodownikiem TP. Wacław Krawczyk
 • gospodarza. W 1965 zdobył uprawnienia Organizatora Turystyki a w 1970 Przodownika Turystyki Pieszej Był organizatorem wielu wycieczek, rajdów i innych
 • Pasjonatka turystyki pieszej przewodniczka, aktywnie działa we władzach lokalnych i krajowych PTTK W 1983 została honorowym przewodnikiem turystyki pieszej Współorganizowała
 • Kolarzy PTTK i jako jeden z pierwszych uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej. Zdobył także uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej Był
 • Była przodownikiem turystyki pieszej instruktorem krajoznawstwa Polski, społecznym opiekunem zabytków, wchodziła w skład Komisji Turystyki Pieszej Zarządu
 • w 1954 i został członkiem Komisji Turystyki Pieszej PTTK a od 1956 był członkiem Komisji Turystyki Górskiej PTTK W latach 1960 1969 pełnił funkcję
 • uprawnienia Organizatora Turystyki W latach 1968 - 1976 był członkiem potem sekretarzem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi, w latach 1972 - 1979
 • Turystyczno - Krajoznawczego PTTK wstąpił w 1956. Uzyskał uprawnienia kadrowe przodownika GOT, przodownika Turystyki Pieszej Regionu Świętokrzyskiego, zdobył

Użytkownicy również szukali:

komisja krajoznawcza zg pttk, zg pttk,

...
...
...