Poprzednia

ⓘ Ratko Janew
Ratko Janew
                                     

ⓘ Ratko Janew

Urodził się w Sandanskim wówczas na terenie Carstwa Bułgarii. W 1957 roku ukończył szkołę średnią w Skopju, a następnie podjął studia na Wydziale Elektrotechniki Uniwersytetu w Belgradzie. Ukończył je w 1965 roku, po czym kontynuował edukację na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Belgradzie. W 1965 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badań Jądrowych "Boris Kidrič” w Vinča koło Belgradu. W latach 1966-1967 odbył specjalistyczne szkolenie na Leningradzkim Uniwersytecie Państwowym, gdzie prowadził badania do pracy doktorskiej, dotyczącej procesów wychwytu elektronu w wolnych zderzeniach atomowych. Stopień doktora uzyskał w 1968 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Belgradzie.

Ratko Janew kontynuował pracę naukową w Instytucie Badań Jądrowych Vinčado 1972 roku, następnie pracowała Instytucie Fizyki w Belgradzie do 1987 roku. Od 1969 prowadził wykłady na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Belgradzie. W Latach 1970-1973 wykładał także fizykę atomową na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopju. Od 1988 do 1999 kierował programami dotyczącymi analizy danych dla badań kontrolowanej fuzji termojądrowej, prowadzonymi przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu.

Prace naukowe Ratko Janewa dotyczą zagadnień teorii kwantowych interakcji cząstek atomowych, i procesów zderzeń między cząstkami atomowymi. Rozwinął teoretyczne aspekty zmiennego oddziaływania między cząsteczkami atomowymi i między cząstkami atomowymi, a powierzchniami stałymi. W późniejszych latach Janew koncentrował się na procesach atomowych i molekularnych zachodzących we wczesnych fazach tworzenia Wszechświata i galaktyk.

Opublikował ponad 300 artykułów naukowych, był autorem i współautorem 7 prac monograficznych, 27 artykułów przeglądowych oraz 12 rozdziałów w książkach.

W 2004 roku otrzymał nagrodę Fundacji Alexandra von Humboldta.

                                     
  • Jovanovski Błagoj Nacoski Karolina Goczewa Goran Pandew Kaliopi Igor Janew Ratko Janev Metodija Andonov - Čento Łazar Koliszewski Liczebność ogółem

Użytkownicy również szukali:

...
...
...