Poprzednia

ⓘ Walter Homolka
Walter Homolka
                                     

ⓘ Walter Homolka

Walter Homolka jest rektorem Kolegium im. Abrahama Geigera oraz dyrektorem School of Jewish Theology na Uniwersytecie Poczdamskim. Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała rabina Homolkę jako tegorocznego laureata honorowej nagrody "Człowiek Pojednania”. Od 2014 r. zajmuje stanowisko profesora uczelnianego na kierunku Współczesnej Żydowskiej Filozofii Religii ze szczególnym uwzględnieniem żydowskich denominacji i dialogu międzyreligijnego. Walter Homolka jest prezesem Fundacji im. Leo Baecka w Brandenburgii, członkiem rady nadzorczej Fundacji im. Eugena Bisera w Monachium, członkiem Kręgu Żydzi i Chrześcijanie przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich w Bonn-Bad Godesberg, przewodniczącym Fundacji Wspierania Utalentowanych Studentów Żydowskich im. Ernsta Ludwiga Ehrlicha, członkiem zarządu World Union for Progressive Judaism w Jerozolimie, wiceprezydentem European Union for Progressive Judaism w Londynie oraz członkiem Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii.

                                     

1. Życie

Po maturze rozpoczął studia teologii, filozofii i judaistyki jako stypendysta niemieckiej fundacji Studienstiftung des deutschen Volkes i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej Deutscher Akademischer Austauschdienst. W 1986 r. otrzymał stopień "Bachelor theologiae seu divinitatis” na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Kontynuował studia w Kolegium Leo Baecka w Londynie. W 1989 roku uzyskał dyplom w dziedzinie pedagogiki dorosłych w Wyższej Szkole Filozofii Hochschule für Philosophie w Monachium. Trzy lata później obronił pracę doktorską o rabinie Leo Baecku i niemieckim protestantyzmie w King’s College w Londynie 1992. W 1993 r. uzyskał tytuł Master of Philosophy w dziedzinie studiów żydowskich na Uniwersytecie Walijskim Trinitiy Saint David; w 2015 r. na tej samej uczelni obronił doktorat, którego tematem były żydowskie badania życia Jezusa jako fenomen postkolonialny i ich wpływ na dialog żydowsko-chrześcijański. Po złożeniu egzaminów w Kolegium Leo Baecka, 2 czerwca 1997 r. ordynowany na rabina. W 1999 roku otrzymał stypendium naukowe Marshall Memorial Fellowship z German Marshall Fund of the United States. W latach 1999-2002 członek kolegium Centrum Studiów Europejsko-Żydowskich im. Mojżesza Mendelssohna na Uniwersytecie w Poczdamie, pełnił także funkcję rabina liberalnej gminy żydowskiej w Monachium i rabina krajowego Dolnej Saksonii. Zawodowo związany był z takimi firmami i organizacjami jak: Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, Bertelsmann, Greenpeace, Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für internationalen Dialog, Kultur-Stiftung der Deutschen Bank AG. Od września 2002 jest rektorem Kolegium im. Abrahama Geigera, pierwszego od czasu Shoah seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Walter Homolka jest podpułkownikiem rezerwy przy Federalnym Ministerstwie Obrony.

                                     

2. Dialog chrześcijańsko-żydowski

Walter Homolka, b. rabin krajowy Dolnej Saksonii jest członkiem kuratorium Niemieckiej Rady Koordynacyjnej Towarzystw Współpracy Żydów i Chrześcijan oraz członkiem kuratorium Towarzystwa Współpracy Żydów i Chrześcijan w Berlinie. Jako członek rady nadzorczej Fundacji im. Eugena Bisera należy do głównych promotorów dialogu żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskiego w Niemczech. W kierowanej przez siebie Fundacji im. Ernsta Ludwiga Ehrlicha zainicjował program "DialogPerspektiven", który daje młodym ludziom możliwość prowadzenia dialogu interreligijnego. Autor austriackiego tygodnika katolickiego "Die Furche” w latach 2005-2015 miał w nim własną kolumnę i wieloletni uczestnik Kręgu Żydzi i Chrześcijanie przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich należy do prominentnych partnerów dialogu żydowsko-katolickiego. Założyciel i wykładowca jedynej w kontynentalnej Europie instytucji akademickiej kształcącej rabinów, kieruje w niej Katedrą Żydowskiej Filozofii Religii Czasów Nowożytnych. Działalność naukowa Katedry i regularne podróże naukowe studentów do Rzymu przyczyniają się do dialogu z Kościołem Katolickim podobnie jak współpraca z Katolicką Akademią Środków Masowego Przekazu Konferencji Biskupów Austriackich i współpraca Instytutu Teologii Żydowskiej na Uniwersytecie w Poczdamie z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Poznaniu.

                                     

2.1. Dialog chrześcijańsko-żydowski Główne dzieła

 • The Encyclopedia of Jewish-Christian Relations mit Rainer Kampling, Christoph Markschies und Peter Schäfer. Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017 - 2021
 • Jesus Reclaimed – Jewish Perspectives on the Nazarene Berghahn Oxford/New York 2015
 • Jüdische Identität in der modernen Welt – Leo Baeck und der deutsche Protestantismus Gütersloher Verlagshaus 1999
 • Gemeinsam vor Gott: Gebete aus Judentum, Christentum und Islam mit Martin Bauschke und Rabeya Müller. Gütersloher Verlagshaus 2004
 • Jewish Jesus Research and Its Challenge to Christology Today Brill Leiden 2016
 • Die Tora deutsch/hebräisch nach der Übersetzung von Ludwig Philippson Herder 2015
 • ". damit sie Jesus Christus erkennen" - Die neue Karfreitagsfürbitte für die Juden mit Erich Zenger. Herder 2008
                                     

2.2. Dialog chrześcijańsko-żydowski Związki z Polską

Walter Homolka utrzymuje od lat intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jako profesor Uniwersytetu w Poczdamie jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Erasmus, np. dorocznych konferencji młodych naukowców w 2016 i 2017 r. z UJ. Efektem roboczego spotkania Waltera Homolki z profesorami Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wiosną 2018 jest umowa o współpracy i wymianie studentów oraz nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus, a także planowane na początek 2019 r. wspólne seminarium z homiletyki. Walter Homolka był organizatorem uroczystej ordynacji absolwentów Kolegium im. Abrahama Geigera w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu, która odbyła się w 2014 r. w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 140. rocznicę śmierci Abrahama Geigera, żydowskiego uczonego, wrocławskiego rabina i patrona Kolegium. Ordynację na rabina lub kantora otrzymało wówczas siedmiu absolwentów w obecności niemieckiego ministra spraw zagranicznych i przedstawicieli polskiego rządu. Kolegium im. Abrahama Geigera utrzymuje ścisłe kontakty z gminami żydowskimi w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W 50. rocznicę ogłoszenia deklaracji "Nostra Aetate" II soboru watykańskiego odbyła się z inicjatywy Waltera Homolki zorganizowana wraz z Towarzystwem Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej w Poczdamie i Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Brandenburgii dyskusja panelowa z udziałem prof. dr Hanspetera Heinza Augsburg, przewodniczącego Kręgu Żydzi i Chrześcijanie przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich i prof. dr Stanisława Krajewskiego Warszawa, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.                                     

3.1. Odznaczenia Wybór niemieckie

 • 2015: Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec
 • 2001: Nagroda im. Israela Jacobsona
 • 2011: Nagroda Pokojowa Centralnego Instytutu Archiwum Islamskie w Niemczech im. Mohammada Nafi Tschelebi
 • 2010: Złoty Krzyż Honorowy Bundeswehry
                                     

3.2. Odznaczenia Wybór austriackie

 • 2016: Wielka Srebrna Odznaka Honorowa z Gwiazdą za Zasługi dla Republiki Austrii
 • 2002: Złota Odznaka Honorowa Kraju Związkowego Dolnej Austrii
 • 2006: Wielka Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Republiki Austrii
 • 2001: Krzyż Honorowy za Zasługi dla Nauki i Sztuki Republiki Austrii
 • 2002: Srebrna Odznaka Honorowa Kraju Związkowego Wiednia
                                     

3.3. Odznaczenia Wybór międzynarodowe

 • 2004: Kawaler Orderu Legii Honorowej Francja
 • 2002: Oficer Narodowego Orderu Zasługi Republiki Rumunii Serviciul Credincios
 • 1999: Honorowe obywatelstwo miasta Nowego Orleanu
 • 2002: Kawaler Narodowego Orderu Republiki Włoskiej
 • 2009: Doctor Humanarum Litterarum Hebrew Union College w Nowym Jorku
 • 2018: Tytuł "Człowiek Pojednania” przyznany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

Użytkownicy również szukali:

...
...
...