Poprzednia

ⓘ Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
                                     

ⓘ Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie.

Ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego zwłaszcza państw rozwijających się, handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie między sesjami organem wykonawczym jest Rada do spraw Handlu i Rozwoju ang. Trade and Development Board, TDB.

Obecnie członkami UNCTAD są 194 państwa, w tym Polska.

Od 1 września 2013 sekretarzem generalnym UNCTAD jest dr Mukhisa Kituyi z Kenii.

                                     

1. Funkcje

  • centrum harmonizacji polityk handlowych i rozwojowych.
  • dokonywanie przeglądu i ułatwianie koordynacji działań w dziedzinie handlu i rozwoju gospodarczego między organami i instytucjami ONZ;
  • formułowanie zasad i polityk związanych z handlem międzynarodowym i rozwojem gospodarczym oraz przedstawianie propozycji wprowadzenia ich w życie;
  • inicjowanie przyjęcia traktatów wielostronnych dotyczących handlu międzynarodowego;
  • promocja handlu międzynarodowego w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego;
                                     

2. Organy

  • Konferencja – obraduje co 4 lata; złożona z członków Zgromadzenia Ogólnego 194 członków, ocena problemów bieżących; wybór opcji i polityki handlowej czy ustrojowej; organ polityczny;
  • Sekretariat – na czele z sekretarzem generalnym; zapewnia funkcjonowanie Konferencji; prowadzi działalność analityczną; posiada 4 wydziały: ds. globalizacji i strategii rozwojowych, ds. towarów, usług i surowców, ds. inwestycji, technologii i rozwoju przedsiębiorczości, ds. usług infrastrukturalnych oraz rozwoju i efektywności handlu.
  • Rada Handlu i Rozwoju – zbiera się co 2 lata 55 członków na sesjach zwyczajnych i wykonawczych; odpowiedzialna za wykonywanie ustaleń Konferencji; działa za pomocą komisji: handlu towarami, usługami i surowcami; ds. inwestycji, technologii i problematyki finansowej; ds. przedsiębiorczości, ułatwień biznesowych i rozwoju;