Poprzednia

ⓘ Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani
Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani
                                     

ⓘ Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani

Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani - zakon rycerski, nawiązujący tradycją do średniowiecznych templariuszy, niemający z nimi ciągłości historycznej.

12 grudnia 2018 roku Patriarcha Youssef Absi nadał Wielkiemu Przeoratowi Polski Statut Autonomiczny, oparty na prawie kanonicznym Kościoła katolickiego.

                                     

1. Początki

OMCTH powstało w wyniku próby unormowania sytuacji OSMTH w ramach Kościoła katolickiego. Część członków wyznania katolickiego starała się o kanoniczne uznanie.

Na objęcie funkcji Protektora Duchowego zgodził się Patriarcha Kościoła Grecko-Melchicko-Katolickiego Maksymos V Hakim, który 22 września 1990 roku przyjął w Bazylice Świętego Gereona w Kolonii przysięgę wierności od Wielkiego Przeora Generalnego Wernera Rinda.

                                     

2. Organizacja

Protektorem Duchowym templariuszy OMCTH jest każdorazowy melchicki patriarcha Antiochii, obecnie patriarcha Youssef Absi.

Protektorem królewskim jest książę doktor Asfa-Wossen Asserate, Książę Etiopii.

Wikariuszem Generalnym jest każdorazowy Wielki Przeor Polski, chyba, że zostanie wybrany Wielkim Przeorem Generalnym

Orderem zarządza Wielka Kapituła Generalna, zwoływana co dwa lata, wybierająca Wielkiego Przeora Generalnego na kadencję 6-letnią.

Skład Wielkiej Kapituły Generalnej:

 • Krzysztof Kurzeja, KGCTJ, Wikariusz Generalny Patriarchy, Wielki Przeor Polski,
 • Werner Rind, KGCTJ, Wielki Przeor Generalny, Wielki Przeor Niemiec,
 • Nadir Balilla Tontini, KGCTJ, Wicekomandor, Wielki Przeor Włoch,

OMCTH składa się z autonomicznych Wielkich Przeoratów:

 • Wielkiego Przeoratu Niemiec - od 1990 roku,
 • Przeoratu Świętego Marcina we Włoszech - od 2008 roku,
 • Wielkiego Przeoratu Polski - od 2013 roku.
                                     

3. Administracja terytorialna

Wielki Przeorat Niemiec:

 • Komandoria Świętego Gereona w Kolonii
 • Komandoria Świętej Marii w Wettynie - Kraju Soławskim
 • Komandoria Świętego Bernarda w Spirze
 • Komandoria Świętego Benedykta w Tholey

Przeorat Świętego Marcina we Włoszech:

 • Komandoria Świętego Marcina Biskupa w Fabro
 • Komandoria Settefrati
 • Komandoria Świętego Marka i Świętego Prosdocyma w Padwie

Wielki Przeorat Polski:

 • Preceptoria Ziemi Lubuskiej
 • Delegatura do spraw Promocji Kultu Świętych Libańskich
 • Autonomiczna Komandoria Śląska
 • Preceptoria Pomorza Zachodniego
 • Preceptoria Pomorza
 • Delegatura w Ziemi Łódzkiej
 • Preceptoria Mazowsza pod zarządem Wielkiej Kapituły Wielkiego Przeoratu Polski
 • Preceptoria Dolnego Śląska
                                     

4. Działalność

Członkowie OMCTH zobowiązani są do życia zgodnie z zasadami chrześcijańskimi. Wielki Przeorat Niemiec działa jako przeorat ekumeniczny.

Poszczególne jednostki OMCTH zajmują się pomocą charytatywną na rzecz potrzebujących, współpracując ściśle z lokalnymi organizacjami, bez względu na wiarę i poglądy potrzebujących.

                                     

5. Program "Serce dla Syrii”

27 lutego 2017 roku Patriarcha Grzegorz III Laham na wniosek Wikariusza Generalnego OMCTH, Wielkiego Przeora Polski Krzysztofa Kurzei, KGCTJ zatwierdził Program "Serce dla Syrii”, ustanawiając jednocześnie Krzyż Zasługi "Pro Syria”.

Program "Serce dla Syrii” jest skierowany jako pomoc dla ofiar wojny domowej w Syrii, prześladowanych chrześcijan i sierot, pozostających pod opieką Patriarchatu. Program został objęty Honorowym Patronatem przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Krzyż Zasługi "Pro Syria” przyznawany jest każdej osobie, która znacząco wesprze Program. Wśród odznaczonych można znaleźć między innymi: posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutko, senatora Krystiana Probierza, senator Barbarę Borys-Damięcką, senator Dorotę Czudowską, posłów Jan Dudę i Kazimierza Smolińskiego oraz wiele innych osób.