Poprzednia

ⓘ Arcadia (korporacja)
Arcadia (korporacja)
                                     

ⓘ Arcadia (korporacja)

Korporacja Arcadia została zawiązana 4 grudnia 1924 roku w Krakowie, jej założycielami byli: studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Filozoficznego Włodzimierz Długoszewski, Wydziału Prawa Mieczysław Boczar, Jakub Merunowicz i Jerzy Stolfa oraz Wydziału Rolniczego Władysław Prus-Bugayski i Erwin Fieber. Znaleźli oni poparcie u Walerego Goetla, który został członkiem honorowym tej korporacji. K! Arcadia została aktywowana jako córka korporacyjna Corolli i zarejestrowana przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kuratorem Arcadii z ramienia uniwersyteckiego Senatu w 1931 r. był prof. Walery Goetel, a siedziba mieściła się przy ul. Wolskiej 40 III piętro.

Całkowita ustalona, choć niekompletna, imienna lista członków z okresu przedwojennego obejmuje 104 nazwiska, w tym 12 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 78 członków, w tym 8 członków honorowych.

Korporacja jako organizacja nie mogła legalnie funkcjonować w okresie PRL-u. Powojenna działalność ograniczała się głównie do nieformalnych spotkań członków tej, jak i innych krakowskich korporacji, które odbywały się w głównie w Klubie Technika przy ul. Straszewskiego. W 1984 r. sztandar, dekle, bandy oraz pamiątkowy album z fotografiami ważniejszych uroczystości korporacyjnych Seniorzy Arcadii: prof. Jan Pachoński oraz Kazimierz Kisielewski przekazali do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004-2005 trwały w Krakowie starania nad reaktywacją korporacji oraz ponownie cztery lata później, reaktywowana w 2010 roku korporacja zawiesiła aktywną działalność. W 94-tą rocznicę założenia w 2018 roku Konwent Arcadia po raz kolejny wznowił swoją działalność w Krakowie.

                                     

1. Insygnia i odznaki

Barwy Arcadii to błękitny, złoty i czarny. Oznaczają kolejno pogodę ducha i braterstwo, rycerskość oraz karność i poszanowanie prawa. Istnieją dwa warianty herbu Arcadii: podstawowy, projektu Tadeusza Przypkowskiego, trójdzielny w skos w barwach korporacji i cyrklem oraz rozbudowany, czterodzielny w krzyż z polem sercowym, na który składają się m.in. herb Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz herb Krakowa.

Banda, zakładana przez prawe ramię, barwiarzom i filistrom przysługuje w barwach korporacji, natomiast branderzy noszą bandę dwubarwną, błękitno-czarną a fuksy czarną. Korporacja jest przedstawicielką tzw. modelu dorpackiego, a barwiarzem określa się pełnoprawnego członka korporacji.

Wg statutu Arcadii z 1937 roku formę dekla określono w sposób następujący § 7 pkt a: czapka błękitna w formie dekla ze złotym wyszyciem na wierzchu, na które składają się cyrkiel oraz otaczające go cztery litery A i cztery litery C. /Arcadia Cracovia, światło dekla jest oszyte cienkim złotym sznureczkiem. Barwiarze mają na otoku dwie barwy: złotą i czarną, równej szerokości, branderzy czarną, ze srebrnym sznurkiem.

Dewiza Korporacji to Sanctis legibus Patriae semper obsequimur "Zawsze posłuszni świętym prawom Ojczyzny”. Arcadia była otwarta na różne przekonania polityczne i społeczne swoich członków, ale obowiązywał tzw. paragraf arkoński, czyli zakaz należenia jej czynnych członków do stowarzyszeń politycznych. Definiowała się jako stowarzyszenie ideowo-wychowawcze, a kwestia religijne i polityczne były z działalności stowarzyszenia wykluczone.

                                     

2. Kartele

Arkadia zawarła dwa kartele, czyli akty przyjaźni podpisywanych między korporacjami. Korporacjami skartelowanymi z Arkadią są lub były:

 • Kujawja od 1923 roku w Cieszynie kartel podpisano w 1929 r., wygasł przed 1939 rokiem.
 • Corolla powstała w 1923 r. w Krakowie kartel wieczysty podpisano w 1932 r.
                                     

3. Siedziby

W kolejności chronologicznej:

 • Ul. Wolska 40 Dom W. Ekielskiego III piętro, pokój w narożnej wieży
 • Rynek 14 Kamienica Morsztynowska, III piętro
 • Ul. Karmelicka 36 parter – wspólnie z K! Corolla
                                     

4. Członkowie zwyczajni wybór

 • Jan Ogłódek, architekt
 • Stanisław Janicki, farmaceuta, profesor
 • Jan Pachoński, historyk wojskowości XVIII-XIX wieku
 • Mieczysław Boczar, publicysta i krytyk literacki
 • Adam Szostkiewicz, zootechnik polski, profesor
 • Jan Ekielski, architekt, syn Władysława Ekielskiego
 • Andrzej Battaglia, inżynier, profesor AGH
 • Zbigniew Pachoński, współzałożyciel Towarzystwa Polsko-Szkockiego
 • Tadeusz Zawadzki, historyk starożytności

Użytkownicy również szukali:

...
...
...