Poprzednia

ⓘ Jaroty
Jaroty
                                     

ⓘ Jaroty

Jaroty – największe pod względem liczby mieszkańców osiedle Olsztyna, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego miasta. Nazwa pochodzi od wchłoniętej przez miasto wsi. Osiedlu administracyjnie podlega Skarbówka Poszmanówka.

                                     

1. Historia wsi Jaroty

Wieś Jaroty założona została w 1342 roku na terenie komornictwa olsztyńskiego, na Warmii, kilka kilometrów na południe od Olsztyna niem. Allenstein. Jej założycielem okazał się być Prus Jomen, od którego nazwiska pochodzi niemieckie miano ówczesnej wsi. Nadanie 40 włók na prawie chełmińskim, w miejscu zwanym Wolfshayn, Jomen otrzymał z rąk proboszcza katedry Jana i wójta biskupiego Henryka z Lutr. W latach 1363 i 1404 odnawiano dokument lokacyjny, kiedy to 6 włók zmieniono na włóki czynszowe, sprzedane Tomaszowi Littow. W 1434 r. Hannus Sparrow sołtys i Jakob Waldknecht, za pozwoleniem kapituły warmińskiej, sprzedał prawa czynszowe kantorowi katedry – Fryderykowi Salendorffowi za kwotę 6 marek dobrej monety pruskiej oraz administratorowi komornictwa, kanonikowi Otto Döringswaldowi za kwotę 12 marek dobrej monety pruskiej. Cała wieś została zobowiązana do płacenia czynszu od swych włók do dnia św. Jakuba 25 lipca.

We wrześniu 1863 roku został tu aresztowany Wojciech Kętrzyński. Do pierwszych lat po wojnie zamieszkiwana w większości przez rdzennych Warmiaków. Mieściła się tu szkoła.

                                     

2. Historia osiedla Jaroty

Pod koniec lat 70. XX w. nastąpił rozwój urbanistyczny Olsztyna w kierunku Jarot. W latach 80. i 90. w okolicach dawnej wsi rozrosła się największa pod względem liczby mieszkańców olsztyńska dzielnica mieszkaniowa – Jaroty. Złożona głównie z szeregu blokowisk stanowi "sypialnię” Olsztyna, która ciągle powiększa się w kierunku południowym zabudowę stanowią tam obecnie głównie domki jednorodzinne i zachodnim obecnie notuje się tam gwałtowny rozwój zamkniętych osiedli mieszkaniowych.

W 2007 roku dokonano podziału osiedla. Z dotychczasowego obszaru wyodrębniono Osiedle Generałów, wcześniej stanowiące osiedle nie posiadające własnej rady i administracyjnie podlegające Jarotom.

                                     

3. Granice osiedla

 • Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym wschodnią stroną ul. I. Krasickiego do jej zbiegu z ul. W. Witosa, a następnie linią prostą ul. Kubusia Puchatka do granicy miasta Olsztyna i graniczy z zachodnią stroną osiedla Pieczewo.
 • Od zachodu: w kierunku północnym granica biegnie wzdłuż zachodniej strony ul. T. Płoskiego do skrzyżowania z ul. Tomasza Wilczyńskiego, następnie zachodnim skrajem Alei Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Zaruskiego, graniczy ze wschodnią stroną osiedli Generałów i Brzeziny.
 • Od południa: granicę stanowi granica miasta Olsztyna aż do ulicy Jarockiej przy wyjeździe na Butryny.
 • Od północy: granica przebiega od zachodniej strony Al. Generała Władysława Sikorskiego na wysokości wjazdów na parkingi przy hipermarkecie Auchan na wschód aż do zaplecza nieruchomości przy ul. Jarockiej 1, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie zapleczem nieruchomości przy ul. Jarockiej o numerach od 1 do 15. Na wysokości nieruchomości o numerze porządkowym 15 załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega linią prostą do ul. I. Krasickiego na południe od ul. E.Turowskiego i graniczy z południową stroną osiedla Nagórki.


                                     

4. Komunikacja

 • Ulice

Główną ulicą osiedla jest ul. Wilczyńskiego, rozciągająca się od sąsiedniego osiedla Pieczewa, do pobliskiego Osiedla Generałów. Od ul. Wilczyńskiego odbiegają mniejsze uliczki: Boenigka, Kanta, Herberta, Janowicza, Hanowskiego i Jarocka, tworzące szereg międzyosiedlowych dróg. Z Jarot do centrum Olsztyna dostać się można ulicami Krasickiego bądź Sikorskiego. Z Jarot prowadzi także ul. Płoskiego, będąca drogą wyjazdową w kierunku Jedwabna.

 • Komunikacja miejska

Na terenie osiedla znajdują się obecnie trzy pętle autobusowe – w tym jedna techniczna – Witosa, Jaroty i Tęczowy Las. Przez teren osiedla przebiegają trasy 14 linii dziennych oraz jednej nocnej: 113, 120, 117, 121, 126, 127, 130, 131, 141, 202, 204, 205, 303, 307 oraz nocna N1. Pierwszy autobus MPK pojawił się na Jarotach w 1981 roku. Był to pojazd linii numer 15, jeżdżący wówczas z Jarot do Dworca Głównego PKP. Obecnie z Jarot można za pomocą komunikacji miejskiej dostać się bezpośrednio niemal w każdy zakątek Olsztyna. W grudniu 2015 oddano do użytku nowo zbudowaną linię tramwajową z krańcówką przy ul. Kanta. Dojeżdżają tu tramwaje linii nr 1 i 2.

                                     

5. Handel i usługi

Na terenie osiedla działa 7 wielkopowierzchniowych sklepów ogólnospożywczych: dwa należące do Grupy Rast, tj. supermarket Rast dawniej Max Duet oraz sklep Rast Express dawniej Duet, dwie Biedronki, dwie Stokrotki i Lidl. Poza tym na osiedlu funkcjonują również centrum handlowe H&B, dom handlowy "Śliwa”, pizzerie, bary, piekarnie, banki, zakłady fryzjerskie, solaria, itp. Na drogach wyjazdowych w kierunku centrum działają 2 hipermarkety spożywcze: Auchan i Carrefour oraz sklepy sieci Obi, Media Markt i Leroy Merlin. Przy wyjeździe w stronę Starego Olsztyna znajduje się Inter Marche.

                                     

6. Zdrowie

Na Jarotach działa publiczna przychodnia lekarska oraz kilka niepublicznych gabinetów specjalistycznych m.in. gabinety stomatologiczne, ortopedyczne czy ginekologiczne. Istnieje również szereg aptek.

                                     

7. Edukacja

 • Przedszkole Miejskie Nr 29 im. Akademii Uśmiechu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 101 niepubliczna
 • Szkoła Podstawowa "Oskar” niepubliczna
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej
 • Przedszkole Miejskie Nr 15
 • Szkoła Podstawowa nr 32
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy
 • Społeczne Gimnazjum nr 101 niepubliczne
 • Szkoła Podstawowa nr 34

W pobliżu Jarot działa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 mieszczący w swym budynku Gimnazjum nr 8 oraz VIII Liceum Ogólnokształcące. Na Jarotach działa również publiczna biblioteka, znajdująca się w zabytkowym budynku szkoły.

                                     

8. Kościoły

Na terenie osiedla mieszczą się 3 kościoły:

 • pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej
 • pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła
 • pw. Matki Boskiej Fatimskiej.