Poprzednia

ⓘ Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor
                                     

ⓘ Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor – nagroda Województwa Małopolskiego, przyznawana co dwa lata za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II.

Wysokość Nagrody wynosi 100 000 USD.

                                     

1. Historia

23 maja 2016 roku, z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego ustanawia Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

 • Pierwsza edycja Nagrody – 16 października 2016 roku
                                     

2. Zasady przyznawania nagrody

Nagroda może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za całokształt dokonań lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego, której działalność i dorobek opiera się i jest powiązany z następującymi walorami:

 • wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej;
 • upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych;
 • propagowanie postawy aktywnej tolerancji traktującej odrębność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia;
 • pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi;
 • poszanowanie praw człowieka i jego godności;
 • szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk;
 • tworzenie miejsc dialogu międzykulturowego i uczenie kompetencji międzykulturowych.
 • poszukiwanie i odkrywanie pól dialogu i współpracy pomiędzy różnymi kulturami, zwłaszcza na rzecz ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka;
 • umiejętne przekształcanie sytuacji konfliktowych w sytuacje współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe;
 • przyjmowanie etyki solidarności rozumianej jako idei dobra wspólnego i troski o ludzi zmarginalizowanych we współczesnych społeczeństwach;
                                     

3. Kapituła nagrody

 • kard. Luis Antonio Gokim Tagle – arcybiskup Manilii,
 • Senator Rocco Buttiglione – włoski minister kultury, filozof,
 • kard. Angelo Scola – metropolita Mediolanu,
 • Carl Albert Anderson – Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba,
 • Jacek Krupa - marszałek województwa małopolskiego,
 • kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski,
 • George Weigel – pisarz, teolog, działacz społeczny i polityczny,
 • kard. Donald Wuerl – arcybiskup waszyngtoński, kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Ameryki,
 • dr hab. Hanna Suchocka – była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, Dama Orderu Orła Białego,
 • prof. Michał Heller – specjalizuje się w zakresie filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara, laureat Nagrody Templetona,
 • Urszula Nowogórska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Janina Maria Ochojska-Okońska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.


                                     

4. Targi Dobroczynności Veritatis Splendor

Kontynuacją międzynarodowej Nagrody Veritatis Splendor są Targi Dobroczynności organizowane co dwa lata w Krakowie. Podczas Targów organizacje dobroczynne z całego świata prezentują swoją działalność, dzielą się doświadczeniami, wskazują na sens i potrzebę niesienia pomocy innym. Targom towarzyszą okolicznościowe konferencje, prelekcje, koncerty i warsztaty.

 • Pierwsza edycja Targów – 14 – 17 września 2017 r.