Poprzednia

ⓘ Memorandum z Wannsee
                                     

ⓘ Memorandum z Wannsee

Memorandum z Wannsee – dokument wyznaczający standardy zarządzania i upamiętniania byłych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady przyjęty podczas forum eksperckiego, które odbyło się 7 kwietnia 2017 r. w Wannsee k. Berlina.

Tekst Memorandum z Wannsee ukazał się nakładem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz Muzeum Auschwitz-Birkeanu w językach: angielskim francuskim, polskim i niemieckim.

                                     

1. Postanowienia

Głównym celem Memorandum z Wannsee jest zwrócenie uwagi na konieczność stosowania standardów zarządzania i upamiętniania przez obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady poza granicami Polski, polegające na odwzorowaniu ukształtowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau praktyk – wyrażających tak ważne dla UNESCO zasady autentyzmu, zachowania integralności artefaktów i zbiorów archiwalnych oraz współpracy międzynarodowej.

Zebrani w Wannsee eksperci zgodzili się, że wpis niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1979 r. jest symbolem dla pozostałych byłych obozów i ośrodków zagłady położonych poza granicami Polski. W Memorandum z Wannsee eksperci wezwali do wdrażania przez inne państwa przyjętych standardów zarządzania i upamiętniania w największych obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady poza granicami Polski.

                                     

2. Standardy zarządzania

W Memorandum z Wannsee sygnatariusze wezwali do wdrażania przez inne państwa przyjętych standardów zarządzania i upamiętniania w największych obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady poza granicami Polski, polegających na:

 • obowiązku zamieszczania na ekspozycjach stałych, w materiałach informacyjnych oraz na stronach internetowych czytelnej informacji o przynależności narodowościowej i państwowej Ofiar.
 • przeprowadzaniu badań archeologicznych we współpracy międzynarodowej i pod opieką rabiniczną
 • utworzeniu pracowni konserwatorskiej in situ
 • gromadzeniu i zachowaniu in situ artefaktów należących do Ofiar i dokumentacji archiwalnej
 • integralności artefaktów i zbiorów archiwalnych oraz współpracy międzynarodowej; rozwijaniu działalności edukacyjnej z poszanowaniem prawdy oraz w duchu międzynarodowego dialogu i współpracy
 • odwzorowaniu ukształtowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu praktyk – wyrażających tak ważne dla UNESCO zasady autentyzmu, zachowania
 • prowadzeniu rzetelnych badań dotyczących zarówno Ofiar, jak i sprawców
 • funkcjonowaniu na przykładzie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej ciał doradczych oraz opiniujących, składających się z ekspertów
                                     

3. Sygnatariusze Memorandum

 • Fundacja Memoire de la Shoah
 • Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
 • International Coalition of Sites of Conscience
 • Polski Komitet ds. UNESCO
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Instytutu Yad Vashem
 • Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

Użytkownicy również szukali:

...
...
...