Poprzednia

ⓘ Olimpiada Logistyczna
                                     

ⓘ Olimpiada Logistyczna

Olimpiada Logistyczna – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizowana jest przez Wyższą szkołę Logistyki w Poznaniu. Skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.
  • rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną,
                                     

2. Etapy

Olimpiada składa się trzech etapów:

  • zawody I stopnia etap szkolny: jednodniowy – organizowany na terenie szkół uczestniczących w olimpiadzie),
  • zawody II stopnia etap okręgowy: jednodniowy – organizowany w okręgach obejmujących jedno lub kilka województw, w których szkoły zgłosiły kandydatów; miejscem rozgrywania II etapu jest wybrana szkoła ponadgimnazjalna,
  • zawody III stopnia etap centralny: jednodniowy – odbywa się w siedzibie organizatora.