Poprzednia

ⓘ Kościół św. Michała w Nowej Słupi
Kościół św. Michała w Nowej Słupi
                                     

ⓘ Kościół św. Michała w Nowej Słupi

Świątynię wybudowano pod koniec XVI w. wraz, z obok położonym, przytułkiem dla chorych i ubogich. Ufundował go Michał Maliszewski, opat świętokrzyski. Zgodę na erekcję wydali w 1593 r. papież Klemens VII i biskup krakowski Jerzy Radziwiłł. Budynki obu obiektów zlokalizowane były na gruncie klasztornym, na ówczesnych przedmieściach miasta. Drewnianą świątynię o trzech ołtarzach poświecono w 1664 roku. Z protokołu wizytacyjnego datowanego na 1748 rok wynika, że kościół był dobrze uposażony w parametry oraz przybory mszalne. W protokole tym odnotowano, że przy kościele znajdował się drewniany, pokryty strzechą szpital dla ubogich, obejmującym sień, dużą izbę z piecem i piecem piekarskim, jak również dwie komory dla ubogich. Z czasem jednak drewniany kościół zaczął popadać w coraz gorszy stan i decyzją Teodora Karskiego, opata świętokrzyskiego, został rozebrany. Opat ten przed rokiem 1769 rozpoczął budowę nowego, murowanego kościoła, ale jego śmierć przeszkodziła w dalszych pracach nad projektem, choć mury były już wzniesione do sklepienia, a niezabezpieczone powoli pękały i rozsypywały się. Pomimo tego, w niedziele i święta, w murach zasklepionej zakrystii odprawiano nabożeństwa. Kościoła nie udało się odbudować.

Jedną z prawdopodobnych przyczyn nieodbudowania świątyni był wzrost znaczenia kościoła parafialnego, poświęconego w 1678 roku kościół św. Wawrzyńca w Nowej Słupi. W związku z tym utrzymanie i wyposażenie kościoła św. Michała, położonego zaledwie kilkadziesiąt metrów od kościoła farnego, stało się zbędne.

Odsłonięte fundamenty kościoła św. Michała można oglądać w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej. Wraz z Domem Opata dawnym probostwem szpitalnym, w którym obecnie znajduje się biblioteka, stanowią jedną z atrakcji turystycznych tej miejscowości.

Użytkownicy również szukali:

kościół w nowej słupi,

...
...
...